1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Het marketingrecht evolueert, net als de marketing zelf, bijzonder snel. De blijvende groei van de sociale media gaat hand in hand met de bezorgdheid over een afdoende bescherming van de privacy. Dit maakt het voor de jurist niet altijd gemakkelijk om bij te zijn met de meest recente evoluties in de wetgeving en de rechtspraak.
  Seminar
  € 173,72 (incl. BTW)

 2. De zogenaamde Waterzooiwet (wet van 18 juni 2018) heeft heel wat nieuwigheden meegebracht met als oogmerk de aanwending van alternatieve methodes van conflictoplossing nog meer te bevorderen.
  Seminar
  € 175,84 (incl. BTW)

 3. De aftrek voor innovatie-inkomsten: een andere kijk op innovatiefiscaliteit aangevuld met praktijkervaringen
  Seminar
  € 240,79 (incl. BTW)

 4. Een praktische toelichting bij een aantal kernelementen van het publiekrecht die onvermijdelijk ook meespelen in de beoordeling van burgerrechtelijke en strafrechtelijke geschillen
  Seminar
  € 200,32 (incl. BTW)

 5. In navolging van de algemene studiedag en de verdiepingssessies over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het najaar twee bijkomende studiedagen over deze nieuwe wetgeving.
  Seminar
  € 301,29 (incl. BTW)

 6. De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen.
  Seminar
  € 413,09 (incl. BTW)
 7. Capita selecta energierecht 2018

  Verschijnt 20 november 2018

  Voorstelling Jaarboek Energierecht 2018
  Seminar
  € 465,10 (incl. BTW)

 8. In deze vierde editie wordt het bij ons geldende recht, het weze van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken. Bij elk lemma worden ook de Franse en Duitse vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld.

  Hardback
  € 95,-

 9. De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn in toenemende mate multiculturele samenlevingen. Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de betekenis van bestaande en nieuwe normen en waarden binnen een samenleving beïnvloedt. Het roept de vraag op of, en zo ja, in hoeverre en hoe deze nieuwe diversiteit in het geldende recht haar weerslag moet krijgen. Dit boek beschrijft het Belgische, en vaak ook het Nederlandse recht dat van toepas...
  Paperback
  € 50,-

 10. De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch staatsblad zijn gepubliceerd. Onder meer de Erfwet 2017 en de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018 zijn integraal in de tekst verwerkt. Deze twee editie van dit onmisbare referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het rela...
  Hardback
  € 235,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5