1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. De hervorming van de vennootschapsbelasting is al enige tijd in voege, maar enkele hervormingsmaatregelen vragen nog de nodige aandacht richting jaareinde. Hetzelfde geldt voor de fiscale maatregelen uit de coronawetten I tot en met III. Daarnaast staat heel wat nieuwe wetgeving en reparatiewetgeving in de steigers. Een goed begrip van de nieuwe maatregelen is cruciaal om de fiscale impact ervan te kunnen inschatten. Ondoordachte beslissingen kunnen fiscaal nadelig uitdraaien. Rekening houdend met de typische eindejaarsbeslissingen en anticiperend op nieuwe wetgeving wordt tijdens dit webinar gefocust op de do’s en don’ts vóór jaareinde 2021.
  Seminar
  € 192,39 (incl. BTW)

 2. Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming een recente transformatie. Deze webinar heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.
  Seminar
  € 233,- (incl. BTW)
 3. Medeverzekering & Herverzekering

  Verschijnt 23 maart 2022

  14 december 2021 | Twee praktijkgerichte webinars inclusief het boek Medeverzekering
  Seminar
  € 215,36 (incl. BTW)

 4. 27 januari 2022 | Inclusief het nieuwe boek Beding van aanwas en terugval
  Seminar
  € 242,38 (incl. BTW)
 5. Hoe maak ik een goed contract?

  Verschijnt 15 maart 2022

  De impact van recente wetgevende initiatieven en evoluties in de rechtspraak
  Seminar
  € 336,43 (incl. BTW)

 6. Nieuwe datum: 1 februari 2022
  Seminar
  € 224,23 (incl. BTW)
 7. Webinar: Aftrek van innovatie-inkomsten

  Verschijnt 24 februari 2022

  Voor ondernemingen die beschikken over intellectuele eigendom zoals octrooien of innovatieve software is de aftrek voor innovatie-inkomsten een bijzonder aantrekkelijke maatregel.
  Seminar
  € 181,50 (incl. BTW)

 8. De nieuwe partner van de ouder wordt vaak nog steeds als een bedreiging beschouwd door de kinderen van deze laatste. Er heerst een zeker wantrouwen omdat men ervan uitgaat, dat die partner met het vermogen van de ouder aan de haal gaat. Tot voor kort bekommerde de wetgever zich daar niet echt om, maar we zien dat recente wetswijzigingen toch heel wat meer mogelijkheden bieden om aan nieuw samengestelde gezinnen die juridische zekerheid te bieden die het nodig heeft.
  Seminar
  € 240,79 (incl. BTW)

 9. Deze studiedag is een initiatief van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten in samenwerking met uitgeverij Larcier-Intersentia.
  Seminar
  € 65,- (incl. BTW)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5