Zwijgrecht versus spreekplicht

In dit boek wordt aangegeven hoe het zwijgrecht van de partijen in een contract en van de partijen in een geding enerzijds en hun spreek- of informatieplicht anderzijds zich ten opzichte van elkaar verhouden en waar de scheidingslijn tussen beide te trekken is.
Editor(s):
Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten
boek | verschenen | 1e editie
november 2013 | xiv + 258 blz.

Paperback
€ 56,- € 80,-


ISBN 9789400004634

Inhoud

In dit boek wordt aangegeven hoe het zwijgrecht van de partijen in een contract en van de partijen in een geding enerzijds en hun spreek- of informatieplicht anderzijds zich ten opzichte van elkaar verhouden en waar de scheidingslijn tussen beide te trekken is. Uit de bijdragen in deze bundel blijkt dat deze lijn niet eenvoudig te trekken is en vaak het voorwerp kan uitmaken van interpretatieverschillen en conflicten.
In de eerste bijdragen wordt de problematiek van het zwijgrecht versus de spreekplicht achtereenvolgens behandeld in het strafprocesrecht, het privaatrechtelijk procesrecht en het tuchtrecht. Hierbij wordt ook ingegaan op de samenhang met het beroepsgeheim en de discretieplicht.
Vervolgens komen de precontractuele informatie- en spreekplicht bij de totstandkoming van overeenkomsten in het algemeen en in het bijzonder bij arbeidsovereenkomsten en verzekeringscontracten aan bod. Ook het zwijgrecht en de spreekplicht in het vennootschaps- en financieel recht en in het fiscaal (straf)recht maken het voorwerp uit van een minutieuze en diepgaande analyse.

Dit boek is dan ook een nuttig naslagwerk voor advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Met bijdragen van Frederic Blockx, Annick De Boeck, Robby Houben, Michel Maus, Joachim Meese, Beatrix Vanlerberghe en Daily Wuyts.

Inhoudsopgave

Zwijgrecht versus spreekplicht in burgerlijke zaken en in tuchtzaken (p. 1)

Aloïs Van Oevelen, Beatrix Vanlerberghe, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

The sound of silence. Het zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel in strafzaken. Een historisch en rechtsvergelijkend overzicht (p. 37)

Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

Zwijgrecht en spreekplicht in het licht van het beroepsgeheim en de discretieplicht (p. 73)

Aloïs Van Oevelen, Frederic Blockx, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

Spreekplicht versus zwijgrecht bij de totstandkoming van overeenkomsten, in het bijzonder bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten (p. 117)

Aloïs Van Oevelen, Annick De Boeck, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

De precontractuele spreekplicht van de verzekeringnemer en de verzekeraar (p. 163)

Daily Wuyts, Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

Zwijgrecht en spreekplicht in het vennootschaps- en fi nancieel recht (p. 201)

Robby Houben, Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

De moeilijke verhouding tussen de meewerkverplichting en het zwijgrecht in fi scale (straf)zaken (p. 231)

Michel Maus, Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten

Ook interessant voor u: