Zekerheidsrechten. Een paraplu voor als het regent?

08 Oktober 2020
Gent
€ 332,75 (incl. BTW)

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be.

Ons recht inzake zekerheidsrechten is de laatste 10 jaar aanzienlijk gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop.

Het is nu tijd om enerzijds een stand van zaken op te maken en anderzijds te peilen naar de relevantie en performantie van zekerheden tegen een achtergrond van een dreiging van een neerwaartse conjunctuur.

Sprekers

Mr. Philip Van Steenwinkel, advocaat-vennoot PwC Legal
Dhr. Levi Van Havere, general manager Warrant NV
Mr. Ivan Peeters, advocaat-vennoot PwC Legal
Dhr. Piet François, senior legal counsel


Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, …

Programma

09u00 Onthaal en registratie van de deelnemers

09u45 Start van de uiteenzetting (pauze rond 11u15)

Stand van zaken wat betreft beschikbare zekerheidstechnieken -vestigingsvoorwaarden
Mr. Philip Van Steenwinkel
• De nieuwe Pandwet, “nieuwbouw” en “beperkte renovatie”
- vestiging, noodzaak van geschrift
- partijen: pandgever of derde-pandgever, pandhouder-vertegenwoordiger
- omvang, tegenwerpelijkheid, voorwerp
- registerpand, gebruik en volgrecht, bescherming pand
- buitenbezitstelling, verplichtingen pandhouder of derde
- pandrecht op schuldvorderingen
- interactie met WFZ, pand financiële instrumenten, contanten en bankvorderingen
- zekerheid op aandelen, eigendomsvoorbehoud en retentierecht
• Capita selecta
- hypotheek: enkele aandachtspunten
- enkele (contractuele) zekerheidstechnieken
- alternative lenders: geschikte zekerheden?

Bezitloos pandrecht op voorraden of vergelijkbare goederen
Dhr. Levi Van Haevere
• Origine van het pandrecht
• Hoe werkt het?
• Supply Chain Finance: een optimaal financieringspotentieel
• Hoe pak je Asset Based Lending aan?
• Opvolging
- fysieke steekproeven
- drones
- RFID
- Internet of Things
- Blockchain
• Realiseren van voorraden: best practices

13u00 Broodjesbuffet

13u45 Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

Zekerheden en hun uitwinning, in het bijzonder in het kader van solvente of insolvente herstructureringen
Dhr. Piet François en mr. Ivan Peeters

Deel 1 (Mr. Ivan Peeters)
• De functie van zekerheden, de grote tendenzen
• De regels voor uitwinning, een selectie van aandachtspunten
- algemene aandachtspunten
- pandrecht op aandelen
- uitwinning retentierecht
- uitwinning zekerheidseigendom
- hypotheek
- klassieke bankzekerheden
• In welke mate geven zekerheden zeggenschapsrechten en controlerechten?
- voorbeeld van het pand op aandelen van de vennootschap-schuldenaar
- pand op geldstromen

Deel 2 (Dhr. Piet François)
• Onderneming in moeilijkheden, de bank als schuldeiser
- opsporing – EHBO
- gerechtelijke reorganisatie
• Enkele belangrijke zekerheidsmechanismen
- voorafgaand: zekerheden “nuttig” in fase van financiële moeilijkheden
- “spanningsveld” tussen Insolventierecht (Boek XX WER) en WFZ
- overzicht:
beding van eenheid van rekening
contractueel compensatiebeding
algemene pand-/cessieclausule
cash deficiency (letter of intent)
(volmacht hypothecair krediet / pand handelszaak …)
borgtocht/garantie

17u00 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 8 oktober 2020
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag
IBJ: in aanvraag
NKN: in aanvraag
IAB: in aanvraag
BIBF: in aanvraag
IGO: in aanvraag
SAM-TES: in aanvraag


PRIJS

€ 275 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief relevante documentatie, koffiepauze en broodjesbuffet

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

08 Oktober 2020 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00