Woningkwaliteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen

Dit cahier biedt een actueel overzicht van de woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest.
Volgende elementen worden behandeld: situering, minimale kwaliteitsvereisten (gewestelijk en gemeentelijk), bestuursrechtelijke handhaving, strafrechtelijke handhaving, verhouding tot het woninghuurrecht uit het Vlaams Woninghuurdecreet.

Auteur(s):
Tom Vandromme, Diederik Vermeir
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | vi + 68 blz.

Paperback
€ 52,50


ISBN 9789400012974

Inhoud

Bestuurdersaansprakelijkheid is de voorbije jaren het voorwerp geweest van verschillende wetgevende ingrepen, met enerzijds de codificatie van het insolventierecht in Boek XX van het WER en anderzijds de invoering van het WVV.
Dit cahier beoogt vanuit een praktisch oogpunt een actueel overzicht te bieden van enkele leerstukken die een bijzonder belang kennen in een context van (dreigende) insolventie.
Het cahier begint met een scherpstelling van het onderscheid tussen collectieve en individuele schade, om meteen daarna het algemene foutbegrip toepasselijk bij een vordering in bestuurdersaansprakelijkheid toe te lichten.
Vervolgens gaan de auteurs gedetailleerd in op de bijzondere faillissementsaansprakelijkheden vervat in Boek XX van het WER, en de toepassing ervan in de praktijk. Verder belichten de auteurs enkele bijzondere vraagstukken en aandachtspunten waarmee bestuurders in een insolventiecontext geconfronteerd kunnen worden. Tot slot belichten de auteurs enkele kritische bedenkingen omtrent de veelbesproken ‘cap’ op de bestuurdersaansprakelijkheid.

Stijn De Dier is advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel. Zijn praktijk focust op vennootschapsrechtelijke litiges. Hij is tevens deeltijds docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij insolventierecht doceert, en zetelt in de kernredactie van het TRV-RPS. Stijn spreekt en schrijft frequent over vennootschapsrecht.
Thibault Van Wynsberghe is advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel. In zijn dagelijkse praktijk legt hij zich voornamelijk toe op nationale en internationale commerciële geschillenbeslechting, met een bijzondere focus op vennootschaps-, insolventie- en contractenrecht.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Situering, toepassingsgebied en kwaliteitsnormen (p. 3)

Administratieve handhaving (p. 21)

Strafrechtelijke handhaving (p. 45)

Verhouding met het woninghuurrecht (p. 59)

Ook interessant voor u: