Woningkwaliteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen

Dit cahier biedt een actueel overzicht van de woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest.
Volgende elementen worden behandeld: situering, minimale kwaliteitsvereisten (gewestelijk en gemeentelijk), bestuursrechtelijke handhaving, strafrechtelijke handhaving, verhouding tot het woninghuurrecht uit het Vlaams Woninghuurdecreet.

Auteur(s):
Tom Vandromme, Diederik Vermeir
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | vi + 68 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400012974

Inhoud

Het grondrecht op wonen veronderstelt dat iedereen in een kwaliteitsvolle en betaalbare woning met woonzekerheid en in een behoorlijke zekere woonomgeving kan vertoeven. Het Vlaamse Gewest werkte bepalingen uit om de woningkwaliteit te bewaken. Het gaat om minimale kwaliteitsnormen, naast bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten. Het regelgevend kader wijzigt met ingang van 1 januari 2021.
Het Vlaams Woninghuurdecreet zorgde recent ook voor een betere afstemming tussen de woningkwaliteitsbewaking en het woninghuurrecht, wat in deze uitgave eveneens aan bod komt.
Volgende elementen worden behandeld: situering, minimale kwaliteitsvereisten (gewestelijk en gemeentelijk), bestuursrechtelijke handhaving, strafrechtelijke handhaving, verhouding tot het woninghuurrecht uit het Vlaams Woninghuurdecreet.
Het cahier richt zich onder meer tot advocaten, notarissen, rechters, gemeentelijke ambtenaren en vastgoedberoepen.

Tom Vandromme studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in juni 2018 ook de doctorstitel behaalde. Hij is senior adviseur wonen bij de Vlaamse overheid, waar hij werkt rond sociale huur, private huur en woningkwaliteit. Sinds 2011 is hij ook verbonden aan de Universiteit Antwerpen als onderzoeker. Hij is lid van de redactieraad van het Rechtskundig Weekblad en publiceert vooral over woningkwaliteit, private en sociale huur, ruimtelijke ordening, strafrecht en aanverwante thema's.
Diederik Vermeir is onderzoeker aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen en het Steunpunt Wonen, waar hij studies uitvoert rond woonbeleid en het brede woonrecht. Hij is visitator bij de Visitatieraad voor sociale huisvestingsmaatschappijen, bestuurslid bij HUURpunt en lid van de redactieraad van het Tijdschrift van de Vrederechters.Inhoud

Inleiding (p. 1)

Situering, toepassingsgebied en kwaliteitsnormen (p. 3)

Administratieve handhaving (p. 21)

Strafrechtelijke handhaving (p. 45)

Verhouding met het woninghuurrecht (p. 59)