Witwassen van fiscale vermogensvoordelen

Deze uitgave heeft de ambitie om in een grondige compatibiliteitsanalyse de juridische verenigbaarheid te onderzoeken van de bestraffing van fiscale fraude enerzijds met de zogenaamd ‘preventieve’ en ‘repressieve’ bestrijding van het witwassen van criminele vermogensvoordelen anderzijds. Centraal staat de vraag of de toepassing van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen juridisch noodzakelijk dan wel onmogelijk is.

Auteur(s):
Thomas Incalza
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2019 | xxvi + 455 blz.

Hardback
€ 110,25 € 157,50


ISBN 9789400010277

Inhoud

De toepassing van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen is altijd een bron van grote controverse geweest. Niet alleen de wetgever worstelt met de vraag of belastingontduiking wel met antiwitwaswapenen moet worden bestreden, ook in rechtspraak en doctrine wordt ernstig betwijfeld of de antiwitwaswetgeving daar überhaupt wel voor geschikt is.

Dit boek heeft de ambitie om de discussie eindelijk te beslechten door, in een grondige compatibiliteitsanalyse, de juridische verenigbaarheid te onderzoeken van de bestraffing van fiscale fraude enerzijds met de zogenaamd ‘preventieve’ en ‘repressieve’ bestrijding van het witwassen van criminele vermogensvoordelen anderzijds. Centraal staat de vraag of de toepassing van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen juridisch noodzakelijk dan wel onmogelijk is.

Het is een doorwrocht werk dat zowel academici als rechtspractici zal kunnen bekoren, met een stevig onderbouwde argumentatie die tal van vastgeroeste aannames fundamenteel onderuithaalt. Zo wordt niet alleen de juridische toepasbaarheid van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen in twijfel getrokken, maar worden ook nieuwe inzichten aangereikt die een dubbele voordeelsontneming via verbeurdverklaring en belastinginning moeten vermijden. Dit boek is dan ook een prachtige aanwinst voor al wie met financieel strafrecht in aanraking komt.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Deel I. Fantoompijnen van de fiscale uitzondering in de antiwitwaswetgeving. Ni sans toi

Hoofdstuk 1. Impliciete genese van de fiscale uitzondering in de eerste antiwitwaswetgeving. Een haat-liefdeverhouding (p. 29)

Hoofdstuk 2. Expliciete argumenten tegen een fi scaal basismisdrijf in latere antiwitwaswetgeving. Spreek dan nu, of zwijg voor eeuwig (p. 57)

Deel II. Groeipijnen van het fiscaal basismisdrijf in de antiwitwaswetgeving. Ni avec toi

Hoofdstuk 1. De grillige opmars van het fi scaal basismisdrijf in de antiwitwaswetgeving. Spanningen in een gedwongen huwelijk (p. 151)

Hoofdstuk 2. Wenken voor een juridisch meer consistente bestrijding van witwassen en fi scale fraude. Herwonnen vrijheid? (p. 301)

Algemeen besluit (p. 409)

Bibliografie (p. 427)

Trefwoordenregister (p. 453)

Ook interessant voor u: