Wetboek vennootschappen & verenigingen - 2021

Dit essentiële wetboek neemt zowel het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen als het daarbij horende uitvoeringsbesluit op. Beide worden vergezeld van hun eigen concordantietabel. De lezer kan op deze manier het volledige nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht raadplegen.

Auteur(s):
Bruno Laforce, Ivan Verougstraete
Reeks:
Essentiële wetboeken
Volume:
boek | verschenen | 2e editie
augustus 2021 | 354 blz.

Paperback
€ 44,-


ISBN 9789400014213


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 23,-

Inhoud

Op 23 maart 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de langverwachte wet tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat in werking is getreden op 1 mei 2019. Hiermee komt een eind aan de lange voorbereidingsperiode van deze grondige hervorming van het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht.
Het uiteindelijke resultaat vindt u terug in dit essentiële wetboek dat zowel het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen als het daarbij horende uitvoeringsbesluit opneemt. Beide worden vergezeld van hun eigen concordantietabel. De lezer kan op deze manier het volledige nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht raadplegen.
Deze publicatie kwam tot stand onder redactie van Bruno Laforce en Ivan Verougstraete.

Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Essentiële wetboeken

Ontdek voor uw rechtsdomein de essentie van de wetgeving in uw blauwe Wetboeken.
De ‘Essentiële Wetboeken’ bevatten enkel de wettekst, eventueel voorzien van wetshistorieken, en zijn hierdoor handige en vlot consulteerbare werkinstrumenten.
Bij aankoop van een ‘Essentieel Wetboek’ ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code*’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Meer over deze reeks