Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Deze nieuwe zesde editie van het wetboek ‘Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten- Geannoteerd met recente rechtspraak van
het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof,
het Hof van Cassatie en de Raad van State’ bundelt de geldende wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Deze editie is verrijkt met meer dan 250 fundamentele arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State.

Auteur(s):
Constant de Koninck, Peter Flamey
Reeks:
Geannoteerde wetboeken
Volume:
boek | verschenen | 6e editie
februari 2022 | 466 blz.

Paperback
€ 120,-


ISBN 9789400014589


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 50,-

Inhoud

Deze zesde editie van het Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten - Geannoteerd met recente rechtspraak van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State biedt de rechtspraktizijn in één handzame codex de Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, van toepassing na het inwerkingtreden van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 en de Concessiewet van dezelfde datum
In totaal zijn in dit wetboek vijf wetten, twaalf koninklijke besluiten en twee ministeriële besluiten opgenomen die inzonderheid de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren, de concessie-overeenkomsten en de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied tot voorwerp hebben. Vanzelfsprekend zijn eveneens de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 en de wet- en regelgeving inzake de erkenning van aannemers opgenomen.

De editie 2022 van het Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten is verder verrijkt met meer dan 250 fundamentele arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State, welke rechtspraak onder de vorm van abstracts werd verwerkt in dit wetboek (een vermeerdering met 50 arresten ten opzichte van de editie 2020). Met deze rechtspraak beschikt de gebruiker over een belangrijke bijkomende informatiebron alsook een praktisch interpretatiemiddel waardoor een scherper juridisch perspectief van – vaak abstracte – rechtsnormen en –begrippen kan worden bereikt. In de editie 2022 is ook de rechtspraak van de Raad van State met betrekking tot het schadevergoedingscontentieux op grond van artikel 11bis Raad van State-Wet opgenomen.
Met het oog op een maximale gebruiksvriendelijkheid bij het consulteren van voorliggend wetboek zijn de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 en het KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013 – de basiswet- en regelgeving voor het leeuwendeel van de overheidsopdrachten die van lokaal tot federaal niveau worden geplaatst – ontsloten door een exhaustief trefwoordenregister, worden alle normatieve akten voorafgegaan door een inhoudstafel en zijn de teksten en hun artikelen voorzien van uitgebreide wetshistorieken wat de oriëntatie ratione temporis aanzienlijk vergemakkelijkt.
Alle teksten werden gecoördineerd tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Over de reeks

Geannoteerde wetboeken

De ‘Geannoteerde Wetboeken’ bieden u een relevante selectie van teksten in de gegeven sector. De teksten zijn verrijkt met wetshistorieken, kruisverwijzingen en verwijzingen naar rechtspraak. Hierdoor zijn deze wetboeken onmisbaar voor een diepere benadering van de materie.
Momenteel beschikbaar in de reeks ‘Geannoteerde Wetboeken’:
• Wetboek overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten 2022
• Wetboek politierechtbank – Wetgeving en documentatie 2022
• Wetboek gerechtsdeurwaarders 2022
• Wetboek insolventierecht 2021
Meer informatie over elk van deze vier vindt u hieronder.

Daarnaast is er ook nog het Wetboek Omgevingsvergunning. Dit Wetboek Omgevingsvergunning verschijnt regelmatig in een nieuwe editie. Wie intekent op een abonnement, ontvangt de nieuwe editie bij verschijnen, met 15% korting.

+++

Bij aankoop van een ‘Geannoteerd Wetboek’ ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Meer over deze reeks