Wet Continuïteit Ondernemingen

De Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen is vooral vernieuwend wat betreft de mogelijkheden die ze biedt aan ondernemingen in moeilijkheden.
Dit boek bevat de eerste artikelsgewijze commentaar van de nieuwe wetgeving.
Auteur(s):
Alain Zenner
boek | verschenen | 1e editie
mei 2009 | xii + 221 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789050959285

Inhoud

De Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen is vooral vernieuwend wat betreft de mogelijkheden die ze biedt aan ondernemingen in moeilijkheden. De wet reikt mogelijkheden aan om in te grijpen van zodra de problemen zich stellen.
De onderneming staat niet langer voor de keuze tussen gerechtelijk akkoord of faillissement, maar beschikt integendeel over een waaier aan opties, gaande van zeer vrije oplossingen, zoals het minnelijk akkoord, eventueel uitgewerkt en afgesloten met de hulp van een ondernemingsbemiddelaar, tot striktere regelingen, zoals de gedwongen overdracht onder gerechtelijk gezag, met tussen beide het klassieke systeem van collectief plan tot schuldenregeling, voorgesteld aan alle schuldeisers.
Dit boek bevat de eerste artikelsgewijze commentaar van de nieuwe wetgeving. Deze nieuwe wetgeving is niet alleen van toepassing op kooplieden en handelsvennootschappen, maar ook op landbouw- en burgerlijke vennootschappen, uitgezonderd de vrije beroepen.
Verschillende netelige aspecten uit de vorige wetgeving, met name op het vlak van de rechten van de schuldeisers en de samenloop bij het opstarten van de procedure, werden uitgeklaard. Ook de evolutie van de cassatierechtspraak aangaande de gelijkheid van schuldeisers en het begrip “openbare orde” inzake de zogenaamde “zekerheden die voortkomen uit de praktijk”, wordt behandeld.

Alain Zenner is advocaat aan de balie te Brussel. Hij specialiseerde zich in insolventierecht en schreef verschillende publicaties inzake economisch en financieel recht. Hij is voormalig staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Financiën en voormalig senator. Momenteel zetelt hij als Brussels volksvertegenwoordiger.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.