Werknemersbetrokkenheid en inbreng van deskundigen in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk: een Belgisch-Nederlandse confrontatie

Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid is één van de fundamentele rechten van de werknemers. Het boek biedt een uniek inzicht in de gelijkenissen en verschillen tussen de Belgische en de Nederlandse aanpak. Theoretische beschouwingen en praktische ervaringen wisselen elkaar af.
Editor(s):
Jan R. Popma, Anne Van Regenmortel
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2013 | xx + 426 blz.

Hardback
€ 80,50 € 115,-


ISBN 9789400004511

Inhoud

Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid is één van de fundamentele rechten van de werknemers. Op dit domein is de Europese regelgever dan ook bijzonder actief geweest. Een centrale plaats bekleedt de Europese Kaderrichtlijn 89/391 van 12 juni 1989 ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk. Deze richtlijn verplicht de werkgever een veiligheids- en gezondheidsbeleid uit te werken, met betrokkenheid van werknemers en inbreng van deskundigheid als belangrijke pijlers.

Deze kaderrichtlijn is inmiddels 20 jaar van kracht, en dit vormde voor de Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht van de Universiteit Antwerpen en het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam de aanleiding om de Belgische en Nederlandse invulling met elkaar te confronteren. In dit boek bespreken zowel juristen, beleidsverantwoordelijken, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers als deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid onder meer de volgende belangrijke vragen:
• welke vorm van werknemersvertegenwoordiging leidt tot een optimale inbreng van de werknemers bij de invulling van het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk?
• hoe is de positie van deskundige werknemers en externe deskundigen formeel geregeld, en biedt het huidige stelsel voldoende waarborgen voor een effectieve inbreng van die deskundigheid?
• hoe en in welke mate wordt een onafhankelijk optreden van de deskundigen gegarandeerd?
• hoe kunnen werknemersvertegenwoordigers en deskundigen optimaal met elkaar samenwerken? • wat is de taak van de arbeidsinspectie in relatie tot werknemers en deskundigen?

Het boek biedt een uniek inzicht in de gelijkenissen en verschillen tussen de Belgische en de Nederlandse aanpak. Theoretische beschouwingen en praktische ervaringen wisselen elkaar af. Een onmisbaar boek voor eenieder die zich professioneel inlaat met veiligheid en gezondheid op het werk.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Werknemersbetrokkenheid bij veiligheid en gezondheid: het Europees-rechtelijke kader (p. 1)

De “evenwichtige deelneming” van werknemers in Nederland (p. 27)

Sociale dialoog, welzijn en (Belgisch) recht: de essentialia (p. 57)

Leren van arbeidsongevallen en beroepsziekten in arbeidsorganisaties (p. 75)

Meten en weten: preventielessen uit de analyse van arbeidsongevallen en beroepsziekten (p. 97)

Werknemersbetrokkenheid en inbreng van deskundigen bij veiligheid en gezondheid: samenwerking met de Belgische arbeidsinspectie? (p. 129)

Toezicht of Controleurs van den Arbeid: Arbeidsinspectie en werknemersbetrokkenheid in Nederland (p. 173)

Standpunt van de Europese regelgever ten aanzien van de inbreng van deskundigheid in veiligheid en gezondheid (p. 201)

De Nederlandse bedrijfsgezondheidszorg in de praktijk (p. 235)

Verhouding tussen interne en externe deskundigen: een schets van de Nederlandse situatie (p. 247)

Verhouding tussen interne en externe deskundigen: een schets van de Belgische situatie (p. 263)

Risico-inventarisatie: speeltje van de deskundige of participatieve aanpak? (p. 303)

Risicoanalyse: basis voor preventie of motor van het democratisch deficit? (p. 327)

Rol en positie van de bedrijfsarts in Nederland (p. 339)

Bescherming van de onafhankelijkheid van de deskundigen in België (p. 363)

Ook interessant voor u: