Webinars: Overheidsopdrachten anno 2021

Plenaire sessie. Verzekeringscontracten en aankoopcentrales
09:30 - 11:00
Sessie 1. De sancties van de overheidsopdracht die niet in mededinging is gesteld: absolute nietigheid, onverbindendverklaring, stopzetting en schadevergoeding
11:30 - 13:00
Sessie 2. De selectiefase in het overheidsopdrachtenrecht
11:30 - 13:00
Sessie 3. Eén jaar coronacrisis: een terugblik op de impact op overheidsopdrachten
13:45 - 15:15
Sessie 4. Rechtspraakoverzicht (deel 1)
13:45 - 15:15
Sessie 5. Incidenten bij de uitvoering van een overheidsopdracht en schadeloosstelling
15:45 - 17:15
Sessie 6. Rechtspraakoverzicht (deel 2)
15:45 - 17:15
€ 688,71

Deze themadag in webinar-formule wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Tijdens deze jaarlijkse Themadag ‘Overheidsopdrachten' in webinar-formule worden, na de plenaire sessie door de auteur van het boek, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen). Deelnemers aan de themadag krijgen het nieuwe boek ‘Overheidsopdrachten anno 2021. Bespreking van de regelgeving m.i.v. tendensen naar protectionisme’ (uitgave Intersentia ter waarde van € 190) van spreker Tony Mortier als documentatie.
Tijdens deze themadag wordt er uiteraard ook ruimschoots aandacht besteed aan relevante recente rechtspraak.


Sprekers

Dhr. Tony Mortier, inspecteur van Financiën 'Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen' en medewerker aan de rechtsfaculteit VUBrussel
Mr. Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt
Mr. Jorren Garrez, advocaat DLA Piper
Mr. Andi Zrza, advocaat DLA Piper
Mr. Maarten Somers, advocaat-vennoot Schoups
Mr. Carlo Cardone, advocaat Schoups
Mr. Peter Flamey, advocaat-vennoot Flamey Advocaten
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven en hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven
Mr. Stephanie Moras, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven
Mr. Elke Casteleyn, advocaat-vennoot Casteleyn Advocaten


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, verantwoordelijken uit de publieke sector, financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

Programma

09:30 -
Start van de plenaire sessie (anderhalf uur, incl. Q&A)
09:30 - 11:00
Plenaire sessie. Verzekeringscontracten en aankoopcentrales

SPREKER
Dhr. Tony Mortier

INHOUD

Een aankoopcentrale is een aanbestedende overheid die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht.
De aanbestedende overheid die beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Tijdens deze plenaire sessie behandelt de spreker een aantal aandachtspunten vanuit de verzekerings- en de overheidsopdrachtenwetgeving.

11:30 -
Start van de sessie 1 en sessie 2 (anderhalf uur, incl. Q&A)
11:30 - 13:00
Sessie 2. De selectiefase in het overheidsopdrachtenrecht

SPREKERS
Mr. Jorren Garrez en Mr. Andi Zrza

13:00 - 13:45
Pauze
13:45 -
Start van de sessie 3 en sessie 4 (anderhalf uur, incl. Q&A)
13:45 - 15:15
Sessie 4. Rechtspraakoverzicht (deel 1)

SPREKER
Mr. Peter Flamey

INHOUD

Een selectie van specifieke topics inzake de toepassing van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten aan de hand van recente belangrijke tendensen in de rechtspraak.

15:15 - 15:45
Pauze
15:45 -
Start van de sessie 5 en sessie 6 (anderhalf uur, incl. Q&A)
15:45 - 17:15
Sessie 5. Incidenten bij de uitvoering van een overheidsopdracht en schadeloosstelling

SPREKERS
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven en mr. Stephanie Moras

INHOUD

• Algemeen juridisch kader inzake wijzigingen tijdens een overheidsopdracht
• Wijzigingen als gevolg van:
- een onvoorzienbare omstandigheid
- een feit en/of omstandigheid
- een schorsing op bevel van de aanbesteder
• Vormvereisten bij klachten en verzoeken
• Besprekingen van enkele vaak voorkomende schadeposten in een schadeclaim

Sessie 6. Rechtspraakoverzicht (deel 2)

SPREKER
Mr. Elke Casteleyn

INHOUD

Een selectie van specifieke topics inzake de toepassing van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten aan de hand van recente belangrijke tendensen in de rechtspraak.

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 25 maart 2021 | Webinars

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 6 punten
IAB: erkend voor 6 uur
BIBF: in aanvraag
IBJ: erkend voor 6 punten
IGO: tussenkomst bevestigd (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)

PRIJS

Er kan naar keuze ingeschreven worden voor 2 of 4 sessies.

€ 290 (excl. btw) voor twee sessies (plenaire sessie en 1 andere sessie naar keuze of 2 sessies naar keuze, buiten de plenaire sessie)
€ 370 (excl. btw) voor vier sessies (plenaire sessie en 3 andere sessies naar keuze)

Deelnameprijs is inclusief het boek ‘Overheidsopdrachten anno 2021. Bespreking van de regelgeving m.i.v. tendensen naar protectionisme (uitgave ter waarde van € 190).

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

25 maart 2021 - Webinar
25 maart 2021 - Webinar
25 maart 2021 - Webinar
25 maart 2021 - Webinar
25 maart 2021 - Webinar
25 maart 2021 - Webinar
25 maart 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00