Webinars: Ondernemingsstrafrecht

Webinar 1. Strafrecht: recente ontwikkelingen met een impact op het ondernemingsstrafrecht
10:00 - 12:45
Webinar 2. Recente relevante rechtspraak inzake ondernemingsstrafrecht
13:30 - 17:00
€ 292,21

De laatste wetgeving, de meest recente rechtspraak

Mogelijkheid in te schrijven op twee aparte webinars:
Webinar 1: Strafrecht: recente ontwikkelingen met een impact op het ondernemingsstrafrecht

Webinar 2: Recente relevante rechtspraak inzake ondernemingsstrafrecht

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Zowat elke regelgeving die vandaag de dag voor een onderneming belangrijk is, voorziet in strafbepalingen die de niet-naleving van deze regels bestraffen. Een economische wereld die meer en meer geregeerd wordt door het strafrecht en de strenge vervolgingspraktijken van het parket maken dat het economisch strafrecht voortdurend in beweging is en aanleiding geeft tot rechtspraak die de grote leerstukken van het strafrecht raakt. En dit brengt dan steeds weer interessante én belangrijke vragen van het strafprocesrecht met zich mee. Tijdens de opleiding ‘Ondernemingsstrafrecht' worden daarom twee webinars gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
In de ochtendsessie gaat de aandacht naar recente wetswijzigingen, in de namiddag komt de laatste rechtspraak aan bod. De formule is uitermate flexibel: deelnemers kunnen ofwel enkel één webinar volgen (voormiddag of namiddag) of beide webinars.

Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Ondernemingsstrafrecht - capita selecta aan de hand van recente rechtspraak (2020)’ (t.w.v. € 45) van mr. Patrick Waeterinckx.
De auteur van het boek, tevens spreker tijdens het namiddagwebinar, benadert deze materie niet alleen vanuit een theoretische invalshoek, maar ook vanuit het perspectief van het terrein.


Sprekers
Prof. dr. Joachim Meese, hoofddocent Universiteit Antwerpen en advocaat
Mr. Patrick Waeterinckx, advocaat-vennoot Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht, praktijklector in het strafprocesrecht VU Brussel en fraude-auditor bij het Institute of Fraud Auditors (IFA)
Dr. Joost Huysmans, advocaat Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht en vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven


Doelgroep
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, compliance officers, (kandidaat)gerechtsdeurwaarders, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

10:00 -
Start Webinar 1 (pauze van 11u15-11u45)
10:00 - 12:45
Webinar 1. Strafrecht: recente ontwikkelingen met een impact op het ondernemingsstrafrecht

SPREKER
Prof. dr. Joachim Meese

INHOUD

Webinar 1. Strafrecht: recente ontwikkelingen met een impact op het ondernemingsstrafrecht

Tijdens dit webinar komen de laatste ontwikkelingen aan bod

13:30 -
Start Webinar 2 (pauze van 15u00-15u30)
13:30 - 17:00
Webinar 2. Recente relevante rechtspraak inzake ondernemingsstrafrecht

SPREKERS
mr. Patrick Waeterinckx en dr. Joost Huysmans

INHOUD

Webinar 2. Recente relevante rechtspraak inzake ondernemingsstrafrecht

Aan de hand van recente rechtspraak wordt een grondige analyse gegeven van de juridische aspecten van een aantal items die in het boek aan bod komen, bvb.
- cryptovaluta en witwasmisdrijven
- fiscale valsheid in geschriften
- voordeelsontneming
- verbeurdverklaring
Deze items zullen aangevuld worden in functie van de actualiteit.

17:00 -
Einde

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 8 december 2020 | Webinars | 10u00 – 17u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
Alle webinars zullen korte tijd na de opleiding, na montage door de studio, nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 6 punten
IGO: tussenkomst bevestigd
IBJ: erkend voor 6 punten
IAB: erkend voor 6 uur
BIBF: erkend voor 6 uur
IBR: erkend
SAM-TES: erkend


PRIJS

Er kan naar keuze ingeschreven worden voor de ochtendsessie en/of de namiddagsessie in webinar-formule.

185 euro (excl. btw) voor één webinar (webinar in de ochtend of in de namiddag)

245 euro (excl. btw) voor de twee webinars

Deelnameprijs is inclusief het boek Ondernemingsstrafrecht - capita selecta aan de hand van recente rechtspraak (2020) (t.w.v. € 45).

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

08 december 2020 - Webinar
08 december 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00