Webinars: Internationale fiscaliteit: een update

Sessie 1. The Danish cases en Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC-6
09:30 - 13:00
Sessie 2. Anti-misbruik in internationale fiscaliteit en zijn een aantal recente maatregelen strijdig met het Europees recht?
13:30 - 17:00
€ 387,20

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Mogelijkheid in te schrijven op twee aparte sessies in webinar-formule:
Sessie1. The Danish cases en Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC-6

Sessie 2. Anti-misbruik in internationale fiscaliteit en zijn een aantal recente maatregelen strijdig met het Europees recht?

Tijdens deze studiedag in webinar-formule worden een aantal ‘hot topics’ inzake internationale fiscaliteit op een praktijkgerichte wijze geanalyseerd.

In de eerste plaats wordt stilgestaan bij de impact van de belangrijke arresten, gekend als ‘the Danish cases’, die het Hof van Justitie in februari 2019 heeft geveld inzake de interpretatie van het begrip ‘uiteindelijke gerechtigde’. Deze arresten zullen zonder enige twijfel een belangrijke invloed uitoefenen op het antwoord op de vraag wie gerechtigd is zich te beroepen op de voordelen die Europese fiscale richtlijnen en dubbelbelastingverdragen bieden. De invloed van de arresten zou zelfs nog verder kunnen reiken omdat ze ook proberen een nadere omschrijving te geven van het misbruikconcept in het internationaal fiscaal recht in het algemeen en het Europees fiscaal recht in het bijzonder.

Vervolgens wordt ook de impact van de initiatieven van de EU om de fiscale transparantie binnen de Unie te vergroten nader bekeken. Naar aanleiding hiervan, en onder impuls van de OECD, is in 2018 immers een richtlijn ingevoerd in een poging om een geharmoniseerde rapporteringsplicht voor (vermeend) agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies in het leven te roepen.

In een derde deel komt in de namiddag het Multilateraal Instrument (MLI) aan bod, dat het voor landen mogelijk heeft gemaakt op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn. België legde het ratificatie-instrument neer op 26 juni 2019, waardoor het MLI in werking trad op 1 oktober 2019.

En ten slotte: in de laatste uiteenzetting wordt de terechte vraag gesteld of een aantal recente maatregelen niet strijdig zijn met het Europees recht.

Deelnemers hebben de mogelijkheid het Vademecum Vennootschapsbelasting 2020 aan gunsttarief te kopen. Dit basiswerk van Claude Chevalier behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening, waardoor de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal komt te staan. Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken.


Sprekers

Dhr. Werner Huygen, Partner International Tax Services Ernst & Young Tax Consultants en gastdocent KULeuven
Dhr. Bart Desmet, Partner International Tax Services Ernst & Young Tax Consultants en gastdocent KdG & UCLL
Mr. Henk Verstraete, advocaat-vennoot Stibbe, prof. Fiscale Hogeschool en gastdocent KULeuven
Dhr. Philippe Vyncke, partner PwC Tax Consultants


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

09:30 -
Start Sessie 1 (pauze van 11u00-11u30)
09:30 - 13:00
Sessie 1. The Danish cases en Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC-6

SPREKERS
dhr. Werner Huygen en dhr. Bart Desmet

INHOUD

Sessie 1

The Danish cases: laatste ontwikkelingen bij de interpretatie en toepassing van het concept uiteindelijk gerechtigde (Beneficial Ownership)

- Impact van de arresten inzake misbruikconcept in het internationaal fiscaal recht

Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC-6

De afgelopen jaren heeft de EU gezocht naar nieuwe initiatieven om de fiscale transparantie binnen de Unie te vergroten. Naar aanleiding hiervan, en onder impuls van de OECD, is in 2018 een richtlijn ingevoerd in een poging om een geharmoniseerde rapporteringsplicht voor (vermeend) agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies in het leven te roepen.

13:30 -
Start Sessie 2 (pauze van 15u00-15u30)
13:30 - 17:00
Sessie 2. Anti-misbruik in internationale fiscaliteit en zijn een aantal recente maatregelen strijdig met het Europees recht?

SPREKERS
mr. Henk Verstraete en dhr. Philippe Vyncke

INHOUD

Sessie 2

Anti-misbruik in internationale fiscaliteit

- De ‘Principal Purpose Test’ in dubbelbelastingverdragen onder de ‘multilateraal instrument’ (MLI) ter voorkoming van fiscale grondslaguitholling en winstverschuiving

Zijn een aantal recente maatregelen strijdig met het Europees recht?

Tijdens deze uiteenzetting wordt nagegaan of een aantal recente maatregelen niet strijdig zijn met het Europees recht.
Concreet gaat het om bvb. (niet-beperkende opsomming):
- een aantal facetten van de groepsbijdrageregeling
- een aantal DBI-fenomenen
- een aantal punten inzake de financieringskostenoverschot
- …

17:00 -
Einde

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 18 maart 2021 | Webinars | 9u30 – 17u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
Alle webinars zullen korte tijd na de opleiding, na montage door de studio, nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 6 punten (2 sessies)
IBJ: erkend voor 6 punten (2 sessies)
ITAA: erkend voor 6 uur (2 sessies)
IBR: erkend
IGO: tussenkomst bevestigd (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 195 (excl. btw) voor 1 sessie, inclusief relevante documentatie
€ 320 (excl. btw) voor 2 sessies, inclusief relevante documentatie

Schrijf u in en bestel bijkomend het boek Vademecum vennootschapsbelasting 2020 aan 150 euro (incl. btw) i.p.v. 232 euro (incl. btw). Voeg de uitgave (Vademecum vennootschapsbelasting 2020) onderaan toe aan uw winkelmandje en de korting wordt automatisch verrekend met uw inschrijving.
Is het boek reeds verschenen en voorradig, dan wordt het boek na uw inschrijving naar u toegestuurd.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

18 maart 2021 - Webinar
18 maart 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00

Gerelateerde boeken