Webinars: Internationale fiscaliteit: een update

11 december 2020
Webinars
€ 387,20 (incl. BTW)

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Volgende topics komen aan bod:

- ‘The Danish cases: de laatste ontwikkelingen bij de interpretatie en toepassing van het concept Beneficial Ownership’
- ‘Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC-6’
- ‘Anti-misbruik in internationale fiscaliteit’
- ‘Zijn een aantal recente maatregelen strijdig met het Europees recht?’


Sprekers

Dhr. Werner Huygen, Partner International Tax Services Ernst & Young Tax Consultants en gastdocent KULeuven
Dhr. Bart Desmet, Director International Tax and Transaction Services Ernst & Young Tax Consultants en gastdocent KdG & UCLL
Mr. Henk Verstraete, advocaat-vennoot Stibbe, prof. Fiscale Hogeschool en gastdocent KULeuven
Dhr. Philippe Vyncke, partner PwC Tax Consultants


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma


09u30-13u00 (pauze tussen 11u00-11u30)

The Danish cases: laatste ontwikkelingen bij de interpretatie en toepassing van het concept uiteindelijk gerechtigde (Beneficial Ownership)
dhr. Werner Huygen en dhr. Bart Desmet

- Impact van de arresten inzake misbruikconcept in het internationaal fiscaal recht

Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC-6
dhr. Werner Huygen en dhr. Bart Desmet

De afgelopen jaren heeft de EU gezocht naar nieuwe initiatieven om de fiscale transparantie binnen de Unie te vergroten. Naar aanleiding hiervan, en onder impuls van de OECD, is in 2018 een richtlijn ingevoerd in een poging om een geharmoniseerde rapporteringsplicht voor (vermeend) agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies in het leven te roepen.

13u30-15u00

Anti-misbruik in internationale fiscaliteit
mr. Henk Verstraete

- De ‘Principal Purpose Test’ in dubbelbelastingverdragen onder de ‘multilateraal instrument’ (MLI) ter voorkoming van fiscale grondslaguitholling en winstverschuiving

15u30-17u00

Zijn een aantal recente maatregelen strijdig met het Europees recht?
dhr. Philippe Vyncke

Tijdens deze uiteenzetting wordt nagegaan of een aantal recente maatregelen niet strijdig zijn met het Europees recht.
Concreet gaat het om bvb. (niet-beperkende opsomming):
- een aantal facetten van de groepsbijdrageregeling
- een aantal DBI-fenomenen
- een aantal punten inzake de financieringskostenoverschot
- …

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 11 december 2020 | Webinars | 9u30 – 17u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
Alle webinars zullen korte tijd na de opleiding, na montage door de studio, nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
IAB: erkend voor 6 uur
BIBF: erkend voor 6 uur
IBR: erkend
BIV: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

€ 320 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief relevante documentatie.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

11 december 2020 - Webinars

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00