Webinars: Gezondheidsrecht en medisch recht

Webinar 1. Gezondheidszorgbeoefenaars
09:30 - 13:00
Webinar 2. Ziekenhuisnetwerken
13:30 - 17:00
€ 375,88

Mogelijkheid in te schrijven op twee aparte webinars:
Ochtendsessie: Gezondheidszorgbeoefenaars

Namiddagsessie: Ziekenhuisnetwerken


Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Voor deze studiedag in de vorm van twee webinars werd een selectie gemaakt van 2 actuele topics, die praktijkgericht zullen geanalyseerd worden. Er wordt vooreerst in de voormiddagsessie aandacht besteed aan de positie van de gezondheidsbeoefenaar, waarbij zowel hun statuut als ondernemer als hun omgang met patiënten aan bod komt. In de namiddag wordt het item ziekenhuisnetwerken praktijkgericht besproken. Het lijdt geen twijfel dat ook de lessen uit de Corona-crisis voor zowel de gezondheidsbeoefenaar als het ziekenhuisnetwerk tijdens de studiedag zullen geanalyseerd worden.

Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Medische dienstencontracten in de reeks Contractuele clausules –2020’ (editor: Prof. dr. Filip Dewallens). Dit werk bestaat uit drie delen: overeenkomsten met artsen en ziekenhuizen, overeenkomsten met apothekers en overeenkomsten voor onderzoek en levering van geneesmiddelen. De beide sprekers zijn ook mede-auteur van het betreffende boek, meer bepaald bij de onderdelen ‘Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten en einde’, ‘Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt’ en ‘Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts’.


Sprekers
Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat-vennoot Dewallens & partners en gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen
Prof. dr. Nils Broeckx, advocaat Dewallens & partners en docent medisch recht UAntwerpen


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, artsen en gezondheidszorgbeoefenaars met goede voorkennis, bestuurders, algemene directies en verantwoordelijken van zorginstellingen met goede voorkennis en data protection officers van zorginstellingen

Programma

09:30 -
Start Webinar 1 (09:30-11:00 en van 11:30-13:00 (onderbreking van 11:00-11:30)
09:30 - 13:00
Webinar 1. Gezondheidszorgbeoefenaars

SPREKERS
Prof. dr. Christophe Lemmens en Prof. dr. Nils Broeckx

INHOUD

Webinar 1. Gezondheidszorgbeoefenaars

Gezondheidszorgbeoefenaars als ondernemers
• De gezondheidszorgbeoefenaar is een onderneming: kader en belang
• De (bijkomende) informatieverplichting van gezondheidszorgbeoefenaars-ondernemingen
• Verboden bedingen in overeenkomsten met en tussen ondernemingen
(bv. overeenkomst ziekenhuis-ziekenhuisarts)
• De no show-fee: wat kan er juridisch?
• Impact van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Omgaan met patiënten en hun rechten
• Laatste evoluties in het aansprakelijkheidsrecht en de patiëntenrechten
• Reclame via websites, sociale media en overige kanalen
• Mogelijkheden van artificiële intelligentie en telegeneeskunde

13:30 -
Start Webinar 2 (13:30-15:00 en van 15:30-17:00 (onderbreking van 15:00-15:30)
13:30 - 17:00
Webinar 2. Ziekenhuisnetwerken

SPREKERS
Prof. dr. Christophe Lemmens en Prof. dr. Nils Broeckx

INHOUD

Webinar 2. Ziekenhuisnetwerken

• Wettelijke basisbeginselen voor locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken
• De vzw van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk: enkele aandachtspunten
• De medische netwerkraad juridisch omkaderd
• Gegevensdeling in netwerkverband en hoe GDPR-boetes te vermijden

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 6 oktober 2020 | 2 Webinars | 9u30 – 17u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten (3p. per webinar)
IGO: tussenkomst bevestigd
IBJ: erkend voor 6 punten


PRIJS

Er kan naar keuze ingeschreven worden voor de ochtendsessie en/of de namiddagsessie.

260 euro (excl. btw) voor één webinar

320 euro (excl. btw) voor de twee webinars

Deelnameprijs is inclusief het boek Medische dienstencontracten in de reeks Contractuele clausules –2020 (t.w.v. € 245).

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

06 oktober 2020 - Webinar
06 oktober 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00