Webinar: Verzekeringen en aansprakelijkheid in de bouw: de allerlaatste ontwikkelingen

28 Mei 2021
Webinar
€ 210,72 (incl. BTW)

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens deze webinar wordt door de editor van het boek, Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, een overzicht gegeven van de allerlaatste ontwikkelingen in deze snel evoluerende, maar voor de praktijk heel belangrijke materie.

Elke deelnemer aan deze webinar ontvangt het gloednieuwe boek Verzekeringen in de bouw (Intersentia, editor Prof. dr. Kristof Uytterhoeven), dat een geactualiseerd overzicht geeft van de verschillende verplichte en niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.
In deze publicatie komt uiteraard de verplichte verzekering van de burgerlijk beroepsaansprakelijkheid (wetten Peeters I en II) aan bod, maar ook de ABR-verzekering en andere niet-verplichte verzekeringen worden praktijkgericht becommentarieerd. Ten slotte komt ook het aspect expertise aan bod.


Spreker

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven en hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, verzekeringstussenpersonen, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

14u30 – 16u00

Volgende allerlaatste ontwikkelingen worden besproken:

Wetgeving

• Praktijkvragen in verband met de Wet-Peeters en de Wet-Ducarme
• Tariferingsbureau Bouw: KB van 4 februari 2020 betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas en de recente wijziging door het KB van 12 februari 2021: het KB van 4 februari 2020 maakt thans een onderscheid tussen de verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en de verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid
• De impact van de nieuwe bepalingen inzake burenhinder op ABR-verzekeringen

Rechtspraak

• De tienjarige termijn van de artikelen 1792 en 2270 oud BW als verificatietermijn
• Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken bij de gespecialiseerde verkoper (Hof van Cassatie 15 januari 2021)
• Ongeldigheid van een beding dat de in solidum aansprakelijkheid uitsluit bij tienjarige aansprakelijkheid (Hof van Cassatie 12 februari 2021)
• De verwerping van het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 9 mei 2019: de gevolgen voor de praktijk (Grondwettelijk Hof 25 februari 2021)

16u00 – 16u30: vraagstelling

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 28 mei 2021 | Webinar | 14u30 – 16u30

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 2 standaardpunten
IBJ: erkend voor 2 punten
BIV: erkenning in aanvraag
Orde van Architecten: erkenning in aanvraag
FSMA: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 180 (excl. btw) inclusief de gloednieuwe uitgave Verzekeringen in de bouw ter waarde van € 70


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Verzekeringen in de bouw


Bouwen is een risicovolle activiteit die regelmatig aanleiding geeft tot schadegevallen. Bij elk bouwproject is het dan ook van het grootste belang na te gaan of de risico’s afdoende gedekt zijn door één of meer verzekeringen. De meeste bouwactoren zijn ook wettelijk en/of deontologisch verplicht om hun aansprakelijkheid (minstens) te verzekeren. Deze uitgave beoogt een grondig overzicht te geven van zowel de verplichte als van de niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.
In de eerste plaats worden de wettelijk en deontologisch verplichte beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen besproken. Na een analyse van het toepassingsgebied, de inhoud en de modaliteiten van deze verzekeringen, wordt de handhavingsregeling ervan onderzocht. Vervolgens wordt nader ingegaan op de ABR-ver...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

28 Mei 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00