Webinar: Vergunning van windturbines in het Vlaamse Gewest: een overzicht van de knelpunten en recente ontwikkelingen

04 Mei 2021
Webinar
€ 225,34 (incl. BTW)

Tijdens deze webinar wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste problemen waarmee ontwikkelaars vandaag te kampen krijgen in het kader van de vergunning van windturbines. In dit verband worden eveneens enkele van de meest recente ontwikkelingen onder de loep genomen.

In het bijzonder komen o.a. volgende topics aan bod:
- de VLAREM-II problematiek en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2021
- de MER-regels die thans onder druk zijn komen te liggen
- het probleem van de vergunning van windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
- de onmogelijkheid om af te wijken van bestemmingsvoorschriften aangezien de Raad voor Vergunningsbetwistingen weigert om windturbines te erkennen als handelingen van algemeen belang
- de in het Vlaams regeerakkoord voorziene bevoegdheidsoverdracht


SPREKERS

Prof. Dr. Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar KU Leuven, Secretaris-Generaal LERU en Chairman Sustainability College Bruges

Mr. Laurens De Brucker, Advocaat (Xirius)


DOELGROEP

Advocaten, juristen, diensten ruimtelijke ordening en stedenbouw van de Vlaamse gemeenten, juridische diensten binnen energiebedrijven …

Programma

12u00 Inleiding door prof. dr. Kurt Deketelaere

12u10 Overzicht van de knelpunten en recente ontwikkelingen door Mr. Laurens De Brucker

14u00 Q&A

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 4 mei 2021 | Webinar | 12u00 – 14u15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.

OVB: erkend voor 2 standaardpunten
IBJ: in aanvraag voor 2 punten


PRIJS

195 euro (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief de nieuwe uitgave De vergunning van windturbines in het Vlaamse Gewest ter waarde van 175 euro


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


De vergunning van windturbines in het Vlaamse Gewest


Teneinde de opwarming van de aarde tegen te gaan, betreffen het terugdringen van de broeikasgasuitstoot en de omschakeling naar een klimaatneutraal energiebeleid twee van de grootste uitdagingen voor de 21ste eeuw. In het kader van de broodnodige energietransitie, waarbij het totale energieverbruik de komende jaren sterk moet dalen en de resterende energieconsumptie maximaal moet worden ingevuld door hernieuwbare energiebronnen, is in Vlaanderen een belangrijke rol weggelegd voor windenergie. Evenwel leert de praktijk dat de vergunning van windturbines niet altijd van een leien dakje loopt. Naast de omstandigheid dat dergelijke projecten vaak op lokale weerstand botsen, vinden vergunningverlenende overheden ook niet altijd hun weg in het kluwen van regels en rechtspraak, waardoor de ...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

04 Mei 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00