Webinar: Structurele schuldproblemen

05 Maart 2021
Webinar
€ 156,09 (incl. BTW)

Twee topics in de kijker: consumentenkrediet en collectieve schuldenregeling


Tijdens deze studienamiddag in de vorm van twee webinars worden twee topics geanalyseerd, die nauw verband houden met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.
In de eerste plaats lijdt het geen twijfel dat het aangaan van consumentenkredieten een belangrijke oorzaak is van het ontstaan van financiële moeilijkheden, zodat het item over de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument hier terecht op zijn plaats is.
Vervolgens wordt in het kader van de collectieve schuldenregeling aandacht besteed aan de beëindiging en herroeping van de procedure. Met betrekking tot de gronden voor en gevolgen van de stopzetting van de procedure is heel wat relevante – ook recenterechtspraak voorhanden, die de uiteenzetting verkent. Tevens is er aandacht voor recente highlights uit de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges.


Sprekers

Prof. dr. Johan Vannerom, Advocaat-vennoot Vannerom + partners en Universitair Docent, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. Bertel De Groote, Hoofddocent Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent

Doelgroep

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten, bewindvoerders, kredietbemiddelaars, personen uit de welzijnssector …

Programma

13u30 – 15u00

Consumentenkrediet: de guidelines van de FOD Economie
prof. dr. Johan Vannerom

• De beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument
- welke informatie moet de kredietgever verzamelen zodat hij kan oordelen of de consument in staat zal zijn om de gevraagde lening te kunnen terugbetalen? Welke informatie moet de consument (spontaan) melden en wat is de inhoud van zijn medewerkingsplicht aan het onderzoek?
- over welke items mag de kredietgever of de kredietbemiddelaar niets vragen?
- analyse van de guidelines van de FOD Economie, bestaande uit volgende hoofdstukken:
het onderzoek / de bevraging van de consument
de kredietwaardigheidsbeoordeling
het meest geschikte krediet (herfinanciering, kredietopeningen) zoeken

15u00 – 15u30 (pauze)

15u30 – 17u00

Collectieve schuldenregeling: twee actuele items
prof. dr. Bertel De Groote

Tijdens deze uiteenzetting worden volgende twee items behandeld:
• De beëindiging en de herroeping van een collectieve schuldenregeling
- gronden voor beëindiging en herroeping
- gelden op de bemiddelingsrekening
- gevolgen voor het aanvragen van een nieuwe procedure
- …
• Recente relevante rechtspraak inzake collectieve schuldenregeling (hoogste rechtscolleges)

rond 17u00 Q&A (tot maximaal 17u45)

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 5 maart 2021 | Webinar | 13u30 – 17u45

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
NKN: erkend voor 3 uur
NKGB: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)

PRIJS

€ 129 excl. btw


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

05 Maart 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00