Webinar: Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming in moeilijkheden, in gerechtelijke reorganisatie of in faillissement

15 Maart 2022
Webinar
€ 316,48 (incl. BTW)

15 maart 2022 | Inclusief het nieuwe boek Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VI

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

In dit webinar worden de gemeenrechtelijke overdracht van activa of activiteiten uit een onderneming in moeilijkheden en de overdracht in gerechtelijke reorganisatie en in faillissement nader toegelicht, waarbij telkens gewezen wordt op de verschillen en de gelijkenissen in de verschillende situaties.

Elke deelnemer ontvangt de nieuwe uitgave Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VI (editors: Matthias E. Storme, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye, Melissa Vanmeenen en Robby Houben), welke brede informatie bevat en duiding over vereffeningsprocedures en de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin.
Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopig bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. De auteurs zijn allen vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

****
Van 12u30 tot 14u30 geeft mr. Vanessa Ramon (advocaat-vennoot Crivits & Persyn) de webinar ‘Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming via een koop-verkoopovereenkomst of via de in het WVV voorziene regeling’ (met optioneel boek!). Schrijf u in via deze link:
https://intersentia.be/nl/webinar-overdracht-van-activa-of-activiteiten-van-een-onderneming-via-een-koop-verkoopovereenkomst-of-via-de-in-het-wvv-voorziene-regeling.html.
****


Spreker

meester Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, (kandidaat)gerechtsdeurwaarders en financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

15u00 – 16u30: uiteenzetting

Praktijkgerichte bespreking van drie verschillende situaties bij de verwerving van activa of activiteiten van een onderneming:

De gemeenrechtelijke overdracht uit een onderneming in moeilijkheden
Er wordt vooreerst stilgestaan bij een gemeenrechtelijke overdracht van activa of activiteiten uit een onderneming in moeilijkheden, maar niet in een procedure in gerechtelijke reorganisatie of niet gefailleerd: bijzondere aandachtspunten.

De overdracht in gerechtelijke reorganisatie
- De finaliteit van een procedure van gerechtelijke reorganisatie is het in stand houden van ondernemingen. Ook in een procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief akkoord kan het reorganisatieplan voorzien in de vrijwillige overdracht van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.
- Klassiek wordt het geheel of een gedeelte van de activiteiten van een onderneming evenwel overgedragen in het raam van een procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag.

De overdracht na faillissement
Het faillissement strekt (onder meer) tot vereffening van de activa van de gefailleerde. In dat kader kan ook de curator de activiteit in stand houden met als doelstelling deze over te dragen.

16u30 – 17u00: vraagstelling en einde

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 15 maart 2022 | Webinar | 15u00 – 17u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 2 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 2 punten
NKGB: erkenning in aanvraag
ITAA: erkend voor 2 uur categorie A
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 275 (excl. btw) inclusief het boek Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VI (uitgave ter waarde van € 175).
Indien u reeds het boek in uw bezit heeft, kunt u de webinar volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VI


Boek XX WER vereist, net zoals de Faillissementswet voorheen, dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Maar ook vereffenaars van vennootschappen worden gecontroleerd door de ondernemingsrechtbank, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld. In dit licht wordt regelmatig de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd door de KU Leuven en de UAntwerpen.

Dit boek bundelt de belangrijkste bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. Deze nieuwe uitgave vormt een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die uiteraard op heel wat punten hun gelding behouden.
Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vere...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

15 Maart 2022 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00