Webinar: Ondernemerschap verzoenen met onafhankelijkheid: uitdagingen voor de praktijkdierenarts en andere vrije beroepen anno 2020

19 november 2020
Webinar
€ 181,50 (incl. BTW)

Deze webinar is een samenwerking met het IRED (Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde)

De onafhankelijkheid wordt gezien als een basispijler van het vrije beroep. De beoefenaar van een vrij beroep wordt immers geacht in volle onafhankelijkheid zijn beroep uit te oefenen.

Ingevolge maatschappelijke ontwikkelingen komt die onafhankelijkheid evenwel onder druk te staan. Investeerders laten steeds meer hun oog vallen op dierenartspraktijken, apotheken … De vraag is dan of, en zo ja, in welke mate de inbreng van vreemd kapitaal repercussies kan hebben en heeft op de onafhankelijkheid van de vrije beroepsbeoefenaar.

Tijdens deze studieavond zal worden gepoogd om op deze vraag een antwoord te geven vanuit verschillende vrije beroepen, met een focus op de praktijkdierenarts.


SPREKERS

Prof. dr. Sarne De Vliegher, Faculteit Diergeneeskunde, UGent, medeoprichter Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde
Meester Hugo Lamon, oud-bestuurder Orde van Vlaamse Balies
Dhr. Herman Claeys, Hoofd Dier en Plant, FOD Volksgezondheid
Dhr. Ben Hilderson, medeoprichter en medebezieler WelloPet
Meester Sander Briké, associate bij Dewallens & partners
Meester Luk Burgelman, advocaat balie Dendermonde, praktijkassistent Faculteit Recht en Criminologie UGent en medeoprichter Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde


DOELGROEP

Dierenartsen, advocaten, artsen, magistraten …

Programma

17.00u: Verwelkoming en inleiding
door Prof. dr. Sarne De Vliegher, Faculteit Diergeneeskunde, UGent, medeoprichter Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde

17.10u: Een vrij beroeper is een ondernemer maar toch niet zoals andere ondernemers. De verhouding tussen deontologie en ondernemerschap bij dierenartsen
door Meester Hugo Lamon, oud-bestuurder Orde van Vlaamse Balies

17.40u: Wettelijk perspectief voor de onafhankelijkheid van de praktijkdierenarts
door dierenarts Herman Claeys, Hoofd Dier en Plant, FOD Volksgezondheid

18.10u: Korte pauze

18.20u: Als dierenarts werken bij WelloPet, een innovatief diergeneeskundig concept
door dierenarts Ben Hilderson, medeoprichter en medebezieler WelloPet

18.50u: Artsen als onafhankelijke en onpartijdige dienstverleners: een illusie of een absolute basisvereiste?
door Meester Sander Briké, associate bij Dewallens & partners

19.20u: Vraag en antwoord

19.50: Uitleiding
door Meester Luk Burgelman, advocaat balie Dendermonde, praktijkassistent Faculteit Recht en Criminologie UGent en medeoprichter Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 19 november 2020 | Webinar 17u00 – 20u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN

OVB: 3 punten
IGO: tussenkomst in aanvraag
Dierenartsen: in aanvraag


PRIJS

150 euro (excl. btw) inclusief documentatie


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

19 november 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00