Webinar: Nieuwigheden inzake hypothecaire publiciteit – het nieuwe boek 3 BW

30 september 2021
Webinar
€ 226,04 (incl. BTW)

Het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan inzake hypothecaire publiciteit.

In dit webinar worden de opmerkelijke aanpassingen behandeld, zoals de overschrijving van de erfovergang maar er wordt ook aandacht besteed aan de kleinere nieuwigheden zoals de overschrijving van het proces-verbaal van afpaling.

De spreker overloopt het nieuwe artikel 3.30 Burgerlijk Wetboek en geeft een overzicht van de structuur en de principes die de wetgever door het invoeren van dit artikel heeft beoogd.

Als auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in het familiaal vermogensrecht en vastgoedrecht benadert hij alle aspecten zowel vanuit een academisch standpunt als vanuit zijn dagelijkse praktijk.


SPREKER

Maarten De Clercq, notaris en auteur van het boek Hypothecaire publiciteit


DOELGROEP

Advocaten, magistraten en notarissen

Programma

11u00: start van het webinar
12u15: start van Q&A
12u30: einde

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 30 september 2021 | Webinar | 11u00 – 12u30

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 1 standaardpunt
NKN: erkend voor 1,5 uur
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

195 euro (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief de nieuwe uitgave Hypothecaire publiciteit ter waarde van 110 euro.
Indien u reeds het boek in uw bezit heeft, kunt u de webinar volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Hypothecaire publiciteit


De overschrijving en de kantmelding in de registers van de Dienst Rechtszekerheid spelen een cruciale rol in de tegenwerpelijkheid van alle rechtshandelingen omtrent vastgoed. Onder meer door de invoering van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en de vele recente rechtspraak heeft dit domein van het vastgoedrecht belangrijke wijzigingen ondergaan.

Dit boek behandelt alle aspecten van de overschrijving en de kantmelding, met inbegrip van de overschrijving van het bewarend en uitvoerend beslag. Ook de doorhaling van bezwarende overschrijvingen wordt uitvoerig behandeld. De auteur staat uitgebreid stil bij de meest recente ontwikkelingen, zoals onder meer de overschrijving van de erfakte en de wijzigingen aan het systeem van de kantmelding.
Uniek aan dit boek is dat alle ...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

30 september 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00