Webinar: Must-knows inzake het aankomende nieuwe verbintenissenrecht

28 Mei 2021
Webinar
€ 145,20 (incl. BTW)

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Sinds 1 november 2020 is ons Burgerlijk Wetboek van 1804 het “oud Burgerlijk Wetboek” geworden en is een nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Boek 8 inzake bewijs (in werking getreden op 1 november 2020) en Boek 3 inzake goederenrecht (in werking op 1 september 2021) zijn reeds goedgekeurd. Op 24 februari 2021 werden ook Wetsvoorstellen voor Boek 1 inzake Algemene bepalingen en Boek 5 inzake Verbintenissen neergelegd.

Een nieuw verbintenissenrecht is met andere woorden in aantocht! Tijdens dit webinar krijgt u daarom van beide sprekers een overzicht van de must-knows die elke rechtspracticus voor ogen moet houden inzake het nieuwe verbintenissenrecht. Het nieuwe recht wordt op een korte en heldere manier ten aanzien het huidige recht afgezet.

De sprekers tijdens dit webinar zijn de auteurs van het nieuwe handboek Algemeen contractenrecht. De focus van dat boek ligt op het huidige contractenrecht, maar nu de stap naar een nieuw Burgerlijk Wetboek definitief is gezet, hebben de auteurs bij de behandeling van het huidige algemeen contractenrecht ook reeds rekening gehouden met de voorgestelde tekst tot hervorming van het verbintenissenrecht.

****
Indien u deze webinar wilt volgen, inclusief handboek t.w.v. € 229, betaalt u slechts € 295 (excl. btw). Schrijf u in via: intersentia.be/nl/webinar-must-knows-inzake-het-aankomende-nieuwe-verbintenissenrecht-inclusief-handboek-algemeen-contractenrecht.html.
****

Sprekers

prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent en advocaat-vennoot Eubelius

dr. Thijs Tanghe, postdoctoraal medewerker Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent en advocaat Eubelius


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

12u30 – 13u30: uiteenzetting

Tijdens het webinar behandelen de sprekers praktijkgericht een aantal must-knows inzake het aankomende nieuwe verbintenissenrecht:

• Stand van zaken inzake Boek 1, Boek 5 en de andere boeken van het Burgerlijk Wetboek
• Toepassing in de tijd en overgangsregeling van de nieuwe regels
• Nieuwigheden: imprevisieleer, prijsvermindering, anticipatory breach
• Revolutie of louter wettelijke verankering van de rechtspraak (?): de regels inzake nietigheid, buitengerechtelijke ontbinding, herstel in natura, enz.
• Niet geregelde zaken?
• Rol van de contractvrijheid in het nieuwe verbintenissenrecht?

13u30 -14u00: vraagstelling

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 28 mei 2021 | Webinar | 12u30 – 14u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 1 standaardpunt
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 1 punt
ITAA: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst bevestigd (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 120 (excl. btw)


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

28 Mei 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00