Webinar: Liquidatie van vennootschappen anno 2020

09 Oktober 2020
Webinar
€ 251,73 (incl. BTW)

Welke ingrijpende wijzigingen heeft het nieuwe WVV ingevoerd?
Welke (nieuwe) fiscale aandachtspunten mogen niet uit het oog worden verloren?

Deze webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Zowel het vennootschapsrecht als de vennootschapsbelasting ondergingen met het WVV een van de grootste hervormingen sinds jaren.
Deze hervormingen hebben een impact op de procedure van de ontbinding-vereffening van de vennootschap en fiscale gevolgen. Die procedure was bovendien al niet zo eenvoudig.
Tijdens deze webinar wordt verder ingegaan op de verschillende mogelijkheden die het Wetboek vennootschappen en verenigingen biedt in het kader van een ontbinding-vereffening, namelijk de gewone en de turbo-liquidatie.
Daarnaast wordt er bekeken welke opportuniteiten of valkuilen de hervorming van de vennootschapsbelasting met zich meebrengt.

Elke deelnemer krijgt het boek ‘Van liquidatiebonus tot liquidatiereserve. Enige kritische kanttekeningen(uitgave Intersentia – augustus 2020, geschreven door Dirk Deschrijver). In dit boek wordt een grondige synthese gemaakt van de verbanden, maar ook van de verschillen tussen de besproken stelsels en reikt de auteur een praktische leidraad aan voor de toepassing van elk van deze met elkaar gerelateerde fiscale systemen. Alle relevante rechtspraak en voorafgaande beslissingen werden opgenomen.


Sprekers

Dhr. Werner Huygen, Partner International Tax Services Ernst & Young Tax Consultants
Mr. Peter Suykens, Partner EY Law
Mevr. Anne-Sophie Van Den Bosch, Tax Manager Ernst & Young Tax Consultants

Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders en financiële en algemene directies

Programma

13u30 Start van de webinar (pauze van 15.00 – 15.30 u.)

• De specifieke wijzigingen die werden aangebracht aan de procedure voor de implementatie van het nieuwe vennootschapsrecht
• Boekhoudkundige en fiscale aspecten bij de ontbinding-vereffening zowel op het niveau van de vereffende vennootschap als van de aandeelhouders
• Een aantal specifieke topics:
- deficitaire vereffening met bespreking van de recente rechtspraak inzake de inbreng van een vordering tegen nominale waarde versus de inbreng tegen economische waarde
- liquidatiereserve
- de antimisbruikbepaling in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting …
- het rulingbeleid ten aanzien van de kwijtschelding van schulden
- …

17u15 Q&A


Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 9 oktober 2020 | webinar | 13u30 – 17u15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinar zal na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
NKN: erkend voor 4 uur
IBJ: erkend voor 4 punten
IAB: erkend voor 4 uur
BIBF: erkend voor 3,75 uur
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

€ 215 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief het boek ‘Van liquidatiebonus tot liquidatiereserve. Enige kritische kanttekeningen (uitgave Intersentia ter waarde van € 85)


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Van liquidatiebonus tot liquidatiereserve


Dirk Deschrijver behandelt en bespreekt in dit boek op een grondige en waar nodig kritische wijze de taxatie van de liquidatiebonus en de liquidatiereserve.
De doorheen de tijd wisselende tarieven van de belastingen op de liquidatiebonus hebben in 2014 een bepalende rol gespeeld bij het ontstaan van de figuur van de liquidatiereserve.

De auteur maakt in dit werk een grondige synthese van de verbanden evenals de verschillen tussen de besproken stelsels en reikt een praktische leidraad aan voor de toepassing van elk van deze met elkaar gerelateerde fiscale systemen. Om een beter inzicht te verwerven in de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende besproken stelsels, staat de auteur eveneens stil bij de relevante rechts- en wetshistorische aspecten inzake de liqui...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

09 Oktober 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00