Webinar: Kroniek ontslagrecht

22 Juni 2021
Webinar
€ 150,61 (incl. BTW)

Overzicht rechtspraak 2016-2020
Elke 5 jaar wordt de rechtspraak van zowel de Belgische arbeidsgerechten, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europese Hof van Justitie inzake ontslag geanalyseerd en gebundeld in de ‘Kroniek Ontslagrecht’. Binnenkort verschijnt de kroniek voor de periode 2016-2020.

De sprekers, gespecialiseerd in arbeidsrecht, hebben meegewerkt aan de redactie van het boek Kroniek ontslagrecht. Zij zullen tijdens deze opleiding een overzicht geven van de voornaamste tendensen in rechtspraak inzake ontslag van de afgelopen 5 jaar.

De sprekers zullen afwisselend kort de meest relevante topics uit deze hoofdstukken bespreken zodat de deelnemer in één dag de lessen die uit vijf jaar rechtspraak getrokken kunnen worden, meekrijgt.

Naast de rechtspraak wordt een en ander gekaderd en wordt er op interactieve wijze linken met andere topics of concrete cases gemaakt. Ook de deelnemer kan interactief zijn standpunt delen.


SPREKERS

Mr. Ann Witters, advocaat, Claeys & Engels
Mr. Bart Vanschoebeke, advocaat, Claeys & Engels
Mr. Nicholas Thoelen, advocaat-vennoot, Claeys & Engels


DOELGROEP

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale secretariaten …

Programma

Van 9u tot 11u45 (met een pauze van 15 minuten)
11u45 Q&A
12u00: einde van de webinar

Onderstaande vragen zullen aan bod komen:

• Vatten de arbeidsgerechten de regelgeving inzake taalwetgeving nog altijd zo restrictief op? Was daar geen evolutie?
• Welke persoon is bevoegd tot ontslag? Wat indien deze afwezig is? Kan een ontslag achteraf worden geratificeerd?
• Kan een ontslag – verband houdend met gezondheid, leeftijd, geloof, … – ‘discriminatoir’ zijn, en zo ja, op welke basis?
• Wanneer is de uitwinningsvergoeding echt verschuldigd?
• Zijn clausules over de opzeggingstermijn gesloten voor 1 januari 2014 nog geldig?
• Hoe wordt de opzeggingsvergoeding berekend ingeval van vermindering van de arbeidsprestaties?
• 7 jaar na invoering van het begrip kennelijk onredelijk ontslag: wat zijn de krachtlijnen?
• Onder welke voorwaarden kan de kost van het outplacement in mindering worden gebracht op de opzeggingsvergoeding?
• Hoe denken rechtbanken anno 2021 over de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden?
• Hoe zit het met tendensen in de problematiek van de verjaringstermijn? Algemeen verbindend verklaarde CAO’s zijn niet meer strafrechtelijk gesanctioneerd: wat daarmee?


***
In de namiddag wordt door Larcier de Franse webinar ‘La rupture du contrat de travail – Chronique de jurisprudence 2016-2020' georganiseerd. Het gelijknamige boek La rupture du contrat de travail – Chronique de jurisprudence 2016-2020 is inbegrepen in de webinar (22 juni 2021).
***

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 22 juni 2021 | Webinar | 9u00 tot 12u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
IBJ: erkend voor 2 punten
ITAA: erkend voor 2,5 uur
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

135 euro (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het gloednieuwe boek Kroniek ontslagrecht ter waarde van 130 euro


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******


Inbegrepen studiemateriaal


Kroniek Ontslagrecht


Een ontslag geeft vaak aanleiding tot juridische discussies. Een goede kennis van de rechtspraak, met alle mogelijke nuances en klemtonen, is van groot belang voor iedereen die zich met sociaal recht bezighoudt. Dit boek geeft een overzicht van die rechtspraak in de periode 2016-2021. In 17 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag. Niet alleen evidente materies als opzeggingsvergoedingen, opzeggingstermijnen, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en ontslag om dringende reden worden behandeld, maar ook markante uitspraken inzake taalwetgeving, (individuele en sectorale) werkzekerheidsbedingen, beschermde werknemers, concurrentiebedingen, verjaring en nog veel meer.
Zoals de titel aangeeft, staat de rechtspraak e...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

22 Juni 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00