Webinar: Het vennootschapsrecht in beweging door Covid-19: actuele items

26 Januari 2021
Webinar
€ 421,92 (incl. BTW)

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Gerechtelijke ontbinding en vereffening: een stand van zaken
Faillissementen die worden afgesloten wegens onvoldoende activa maken het leeuwendeel van de faillissementen uit, met doorgaans procedures zonder enig nut voor de schuldeisers. Daarom was het de bedoeling om minstens tot 31 maart 2021, voornamelijk in het geval van een ‘lege doos’, de gerechtelijke ontbinding te bevoorrechten in plaats van het faillissement uit te spreken. De Raad van State heeft evenwel deze wetsaanpassing, die voorzien was in het Wetsontwerp van 25 november 2020, geschrapt. Maar op 21 oktober 2020 was door dhr. Koen Geens een wetsvoorstel ingediend met de bedoeling de keuze voor de meest geschikte discontinuïteitsprocedure over te laten aan de rechter: hij krijgt de mogelijkheid om de procedure van gerechtelijke ontbinding de voorkeur te geven op het uitspreken van het faillissement. Op 11 december 2020 werd advies gevraagd aan de Raad van State, wordt dus binnenkort vervolgd!

Deficitaire vereffening: de regels in het WVV en recente Cassatierechtspraak
Actueel is uiteraard ook de ‘deficitaire vereffening’, een mogelijkheid die nu ook wettelijk verankerd en geregeld is in het WVV. Belangrijk is dat in deze Covid-19 periode het Hof van Cassatie in haar arrest van 5 juni 2020 de lat voor het uitlokken van faillissement van een vennootschap in vereffening voor een minderheidsschuldeiser verlaagd heeft, dit in tegenstelling tot haar eerdere rechtspraak.

Besturen van een onderneming in tijden van Corona
In deze Coronacrisis stellen zich ook heel wat vragen over de werking van de vennootschapsorganen: is de aansprakelijkheid getemperd of eerder verzwaard door Covid-19? Hoe moet een behoorlijk bestuurder omgaan met de coronaregelgeving? En met zakenrelaties én handelen in het belang van de vennootschap? Wat met de regels inzake de alarmbelprocedure en wrongful trading? Wat met het verderzetten of overlaten van de onderneming en het individueel versus groepsbelang?

Elke deelnemer ontvangt de tweede uitgave van het ‘Handboek Vennootschapsrecht’ (ter waarde van € 275), dat het meest complete Nederlandstalige naslagwerk is dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt en dat vertrekt vanuit de noden van de praktijk en tegelijk didactisch sterk onderbouwd is. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.


Sprekers

Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Vanessa Ramon, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Bram Baert, advocaat-vennoot Crivits & Persyn


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, (kandidaat)gerechtsdeurwaarders en financiële en algemene directies met goede vooropleiding …

Programma

13u30 – 17u30 (pauze van 15u15 tot 15u45)

Gerechtelijke ontbinding van ‘lege dozen’ afgevoerd, het wetsvoorstel Geens om de meest geschikte discontinuïteitsprocedure over te laten aan de rechter, praktijkervaringen m.b.t. de huidige regelgeving

• de voorgestelde wijzigingen van het boek XX van het Wetboek Economisch Recht en van de wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het wetsontwerp van 25 november werden uiteindelijk geschrapt, zodat er (voorlopig?) moet teruggegrepen worden naar de bestaande wetgeving inzake gerechtelijke ontbinding en vereffening
• het op 21 oktober 2020 door dhr. Koen Geens ingediend wetsvoorstel met de bedoeling de keuze voor de meest geschikte discontinuïteitsprocedure over te laten aan de rechter: deze krijgt de mogelijkheid om de procedure van gerechtelijke ontbinding de voorkeur te geven op het uitspreken van het faillissement
• praktijkervaringen inzake gerechtelijke ontbinding en vereffening
• …

Deficitaire vereffening

• de wettelijke regeling in het nieuwe WVV
• recente evoluties, onder meer aandacht voor het Cassatie-arrest van 5 juni 2020
• …

Besturen van een onderneming in tijden van corona

• operationele triggers van bestuursaansprakelijkheid
- coronabesmetting in de onderneming?
- doorstoten naar bestuurders bij het niet naleven van coronamaatregelen?
- …
• verkopen van activa
• verderzetten of overlaten van de onderneming
• individueel versus groepsbelang (comfort letters, intra-groep kredietverstrekking …)
• vergaderen op afstand
- hoe geldig organiseren van online vergadering van bestuursorgaan en van algemene vergaderingen
- notulering, mogelijkheden en beperking van schriftelijke besluitvorming, uitoefenen van het vraagrecht
• …

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 26 januari 2021 | Webinar | 13u30 – 17u30

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
IAB: erkend voor 3,5 uur
BIBF: erkend voor 3,5 uur
NKN: erkend voor 3,5 uur
NKGB: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)

PRIJS

€ 375 (excl. btw) inclusief de gloednieuwe tweede uitgave van het Handboek Vennootschapsrecht ter waarde van € 275


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Handboek vennootschapsrecht (tweede uitgave)


Dit opus magnum is het meest complete Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt, tegelijk op academische en didactische wijze, als op pragmatische wijze.

De eerste uitgave van het Handboek vennootschapsrecht verscheen in 2012. Sindsdien stond de trein van het vennootschapsrecht niet stil. In het bijzonder de invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in 2019 en de daaropvolgende herstelwet van 2020 zorgden voor een omwenteling.
Een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht drong zich op. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.

Dit uitmuntende boek draagt terecht de titel van han...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

26 Januari 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00