Webinar: Het nieuwe bewijsrecht

28 Augustus 2020
Webinar
€ 145,20 (incl. BTW)

Op 1 november 2020 treden de nieuwe bewijsregels in werking (Boek 8 van het gloednieuwe Burgerlijk Wetboek). Het bewijsrecht wordt sterk gemoderniseerd en er zijn enkele belangwekkende nieuwigheden. Zo wordt het vrij bewijsstelsel uitgebreid en wordt in de mogelijkheid voorzien van een verlaging van de bewijsstandaard en een verlegging van de bewijslast.

Tijdens dit webinar geeft onze spreker u een update van het bewijs in burgerlijke zaken en krijgt u antwoord op onder meer volgende vragen:

- Nieuw Boek 8 inzake bewijs: wat blijft en wat is nieuw?
- Is het nieuwe bewijsrecht ook van toepassing op rechtshandelingen van voordien?
- Wat is de invloed van andere rechtstakken op het bewijsrecht?
- Zijn bewijsovereenkomsten nog mogelijk na de wet van 3 april 2019 inzake B2B verhoudingen?
- Wat met ongeoorloofd bewijs in burgerlijke zaken?


SPREKER
Simon Deryckere, advocaat ondernemingsrecht, vennoot Athena Law & Strategy. Hij is licentiaat in de rechten (KULeuven 2005) en behaalde een DES en droit économique (ULB) en een manama Vennootschapsrecht (KUB). Hij was praktijkassistent aan de KULAK. Hij is erkend bemiddelaar in ondernemingszaken en lid van de arbitrage instelling CEPANI en voorts een veelgevraagd spreker in zijn vakgebieden.


DOELGROEP
Advocaten en magistraten


Programma

14u00 Start van de uiteenzetting

Volgende topics komen aan bod, gevolgd door een Q&A:

- Invloed van andere rechtstakken op het bewijsrecht

- Wet van 15 april 2018 tot hervorming van het ondernemingsrecht:
° Bewijswaarde van de factuur

- Nieuw Boek 8 B.W. inzake bewijs:
° Inwerkingtreding
° Definities (o.m. elektronische handtekening)
° Bewijsstandaard
° Bewijslast en bewijsrisico
° Gereglementeerd bewijs
° Bewijsmiddelen

- Bewijsovereenkomsten:
° Verhouding met de wet van 4 april 2019 inzake B2B verhoudingen

- Ongeoorloofd bewijs in burgerlijke zaken

16u00 Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 28 augustus 2020 | Webinar | 14u00 – 16u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. De logingegevens worden u vooraf via e-mail bezorgd.


ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag voor 2 punten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

120 euro (prijzen excl. btw)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

28 Augustus 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00