Webinar: Het digitale aandelenregister

26 november 2020
Webinar
€ 192,39 (incl. BTW)

Knelpunten en nieuwe evoluties

Tot op heden worden de aandelenregisters van de meeste Belgische vennootschappen enkel op papier bijgehouden. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) poogt tegemoet te komen aan de digitalisering van het recht en biedt de mogelijkheid aan naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen (BV) en coöperatieve vennootschappen (CV) om ervoor te kiezen een elektronisch aandelenregister aan te houden. Hierdoor zouden de meest voorkomende problemen uit de praktijk, nl. het niet up-to-date houden of het verloren geraken, verholpen kunnen worden.

De Federatie voor Notarissen (Fednot) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) hebben in 2019 een elektronisch aandelenregister gelanceerd via de tool “eSTox”. Ook andere commerciële spelers springen op de kar en bieden dergelijke registers aan.

Op vandaag zijn er echter nog een aantal belangrijke uitdagingen om ten volle ‘paperless’ te gaan met het aandelenregister, zowel vennootschapsrechtelijk als op vlak van GDPR. Er dient te worden stilgestaan bij de bescherming van de gegevens (wie kan wat zien en aanpassen), authenticatie en toegangscontrole, elektronisch ondertekenen van elke transactie, etc.

Met het oog op de verplichting voor vennootschappen om hun ‘uiteindelijke begunstigden’ in te geven in het nieuwe “UBO Register”, tegen ten laatste 30 september 2019, zou een onderneming ervoor kunnen kiezen om de gegevens vanuit een digitaal aandeelhoudersregister rechtstreeks door te sturen naar het UBO register.


Sprekers

Prof. dr. Kristof Maresceau, docent Instituut Financieel Recht UGent, advocaat - Deloitte Legal
Dhr. Maarten Poulussen, Managing Director – Corporify
Dhr. Olivier Van Borsel, Legal Tech Expert – Corporify
Mr. Rosanne Van Gael, advocaat - Cazimir

Doelgroep

Advocaten, accountants, notarissen en bedrijfsjuristen

Programma

13u30 Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

Go paperless - het digitale aandelenregister in het nieuwe WVV
Prof. dr. Kristof Marescaeau

Het UBO-register en de raakvlakken met het digitale aandelenregister
Mr. Rosanne Van Gael

Praktische aandachtspunten bij de implementatie van een digitaal aandelenregister
Dhr. Maarten Poulussen en dhr. Olivier Van Borsel


17u00 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u30 Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 26 november 2020 | Webinar 13u30 – 17u30

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
NKN: erkend voor 3,5 uur
IBJ: erkend voor 4 punten
IAB: erkend voor 3 uur en 45 minuten
BIBF: erkend voor 3,5 uur
IBR: erkend

PRIJS

€ 159 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief documentatie.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

26 november 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00