Webinar: Fiscale eindejaarsplanning: wat te doen en wat te laten vóór jaareinde 2021?

08 december 2021
Webinar
€ 192,39 (incl. BTW)

De hervorming van de vennootschapsbelasting is al enige tijd in voege, maar enkele hervormingsmaatregelen vragen nog de nodige aandacht richting jaareinde. Hetzelfde geldt voor de fiscale maatregelen uit de coronawetten I tot en met III. Daarnaast staat heel wat nieuwe wetgeving en reparatiewetgeving in de steigers. Een goed begrip van de nieuwe maatregelen is cruciaal om de fiscale impact ervan te kunnen inschatten. Ondoordachte beslissingen kunnen fiscaal nadelig uitdraaien. Rekening houdend met de typische eindejaarsbeslissingen en anticiperend op nieuwe wetgeving wordt tijdens dit webinar gefocust op de do’s en don’ts vóór jaareinde 2021.


Spreker

Pieter-Jan Wouters is Senior Manager bij EY. Hij ondersteunt en adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en is regelmatig spreker op seminaries over diverse fiscale topics.


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, boekhouders, accountants, …

Programma

14u00: aanvang webinar

Onderwerpen:
• Mobilisatie van vrijgestelde reserves tegen gunsttarief (laatste kans)
• Wederopbouwreserve: optimaal gebruik van de tijdelijke relancemaatregel
• EBITDA interestaftrekbeperking
• Optimalisatie van de fiscale consolidatie
• Optimaliseren van de autofiscaliteit: waarom is het nuttig om investeringen in laadpalen te versnellen?
• …

15u45: stellen van vragen

16u00: einde webinar

Praktische informatie

DATUM

Woensdag 8 december 2021 | Webinar | 14u00 – 16u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 2 standaardpunten
IBJ: erkend voor 2 punten
ITAA: erkend voor 2 uur categorie A


PRIJS

159 euro excl. btw

Deelnameprijs is inclusief relevante documentatie


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

08 december 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00