Webinar: Financiële en immateriële hulp van ouders aan hun kinderen

26 Maart 2021
Webinar
€ 251,66 (incl. BTW)

Gevolgen voor de vereffening-verdeling van de nalatenschap

In een familiale context kent vrijgevigheid vele vormen. (Groot)ouders kunnen hun (klein)kinderen financieel ondersteunen, bv. door hun studies of handelszaak te financieren, of kunnen hen op andere manieren bijstaan, bv. door een kosteloze bewoning of verhuring aan een zeer lage prijs toe te staan, een renteloze lening te verstrekken of gratis diensten te leveren. Al deze voordelen beïnvloeden de onderlinge economische gelijkheid tussen de (klein)kinderen.

De webinar behandelt aan de hand van praktische cases de vraag hoe men bij de vereffening-verdeling van de nalatenschap en in de dagelijkse adviespraktijk dient om te gaan met ongelijke bevoordelingen door ouders aan hun kinderen. De focus ligt hierbij op ‘atypische’ bevoordelingen, zoals kosteloze bewoning, kosteloze diensten en renteloze leningen. De spreker behandelt tevens de erfrechtelijke inbreng en het nut van erfovereenkomsten.


Spreker

Ariadne Van den Broeck, doctor in de Rechten en advocaat


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

Programma

13u30 Start van de webinar (pauze voorzien rond 15u15)

Inleiding

Deel 1 – Ongelijkheden tussen erfgenamen ingevolge immateriële voordelen

- Problematiek van kosteloze bewoning/verhuring aan lage prijs/renteloze lening/gratis diensten/…
- Gevolgen voor de vereffening-verdeling van de nalatenschap (stand van zaken wetgeving/rechtspraak/rechtsleer, met bijzondere aandacht voor kosteloze bewoning)
- Praktische oplossingen voor herstel van onderlinge gelijkheid (toegelicht a.d.h.v. concrete cases)

Deel 2 – Ongelijkheden tussen erfgenamen ingevolge financiële voordelen

Bespreking a.d.h.v. concrete cases:
- Schenkingen op verschillende tijdstippen
- Wijziging van de kwalificatie van schenkingen
- Schenkingen aan kleinkinderen (inbreng ten behoeve van een derde)
- Dubbele inbreng bij plaatsvervulling
- Punctuele en globale erfovereenkomst als remedie tegen ongelijkheid (incl. fiscale implicaties)

17u15 Mogelijkheid tot vraagstelling

17u45 Einde

Praktische informatie

DATUM

Gewijzigde datum naar aanleiding van COVID-19!

Vrijdag 26 maart 2021 | Webinar | 13u30 – 17u45

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.

OVB: erkend voor 4 punten
NKN: erkend voor 4 uur
ITAA: erkend voor 4 uur
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

215 euro (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Gelijkheid onder erfgenamen (t.w.v. € 135).


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Gelijkheid onder erfgenamen


“Dit boek biedt een grondige en rechtsvergelijkende analyse en kritische reflectie van vele vraagstukken die ook bij de hervorming van ons erfrecht aan bod kwamen, of grondiger en doordachter aan bod hadden kunnen of mogen komen. […] Bij het lezen van dit boek, bij de vele boeiende analyses, kan men daarom wel eens het gevoel krijgen dat het een gemiste kans is dat de Belgische wetgever niet meer en beter van dit soort van studies gebruik kon maken om het denkproces diepgaander te inspireren en te structureren, om zo de hervorming van het erfrecht nog meer fundament te geven. De voorbeelden daartoe in dit boek zijn talrijk.”
Prof. Dr. Alain Laurent Verbeke, Directeur Rector Dillemans Instituut KU Leuven

---------------------------

Volgens het princip...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

26 Maart 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00