Webinar: Een objectieve berekening van onderhoudsbijdragen

01 Oktober 2021
Webinar
€ 121,- (incl. BTW)

SPREKERS

Pierre-André Wustefeld, Ere-Kamervoorzitter in het Hof van Beroep te Bergen, voormalige voorzitter Commissie voor onderhoudsbijdragen.
Frederique Christiaens, Advocaat


Tijdens deze webinar maakt u kennis met de software VOB: Voor een objectieve berekening van de onderhoudsbijdragen.

Sedert de 10de januari 2019 voorziet art. 1321 van het Gerechtelijk Wetboek in de verplichting om alle overeenkomsten tot vaststelling van een onderhoudsbijdrage te motiveren. Aan deze wettelijke verplichting kan worden voldaan door gebruik te maken van de VOB-berekeningssoftware.

De berekeningssoftware VOB helpt u om de juiste verdeelsleutel te bepalen om de respectieve bijdragen van gescheiden ouders te berekenen zodat zij op een billijke manier aan de noden van hun kinderen kunnen voldoen.

Als intuïtief en flexibel hulpmiddel geeft deze software u de mogelijkheid een maximaal aantal parameters in te voeren, specifiek voor het dossier dat u behandelt. Het instrument respecteert nauwgezet de wettelijke bepalingen, houdt rekening met de richtlijnen van de rechtspraak en evolueert mee met onze samenleving.

VOB maakt het mogelijk de verdeling van uitzonderlijke kosten en persoonlijke inkomsten van het kind te integreren en verwerkt de input van de meest recente studies van Roland Renard evenals de meest recente officiële statistische gegevens (coëfficiënten van 2018) terwijl het ook toelaat eerdere gegevens op te halen.

Samengevat biedt de VOB berekeningssoftware u:

- Een snelle en eenvoudige simulatie;
- Een krachtige en objectieve berekeningsmethode;
- De garantie van een berekening in overeenstemming met de wettelijke voorschriften;
- Permanente online toegang tot uw bestanden, overal en op elk moment;
- Een veilig platform (gegarandeerde privacy van uw gegevens) en back-up.

Meer informatie over de VOB-software vindt u hier.


DOELGROEP

Advocaten, notarissen, bemiddelaars, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, financiële en algemene directies met goede vooropleiding …

Programma

13u30 start webinar
15u00 pauze van 15 min.
16u30 einde

Tijdens de webinar wordt eerst ingaan op:

- De algemene beginselen voor de berekening van de steunbijdragen;
- De bijzonderheden waarmee rekening moet worden gehouden;
- Enkele veel voorkomende procedurele moeilijkheden;
- De oplossingen die de software VOB biedt om aan al deze eisen te voldoen.

In een tweede fase voorziet de webinar in een grondige opleiding over het gebruik van de software waarbij er tevens praktische oefeningen aan bod komen.

Indien u nog geen licentie heeft, krijgt u tijdelijk toegang tot de software zodat u deze voor, tijdens en na de opleiding kunt gebruiken.

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 1 oktober 2021 | Webinar | 13u30 – 16u30

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
NKN: erkend voor 2,5 uur
ITAA: erkend voor 3 uur categorie A


PRIJS

100 euro excl. btw

Deelnameprijs is inclusief documentatiebundel opgesteld door de sprekers


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

01 Oktober 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00