Webinar: Echtscheiding en gezamenlijke onderneming

28 Augustus 2020
Webinar
€ 145,20 (incl. BTW)

De impact van de hervormingen van het huwelijksvermogensrecht en de gewijzigde vennootschapswetgeving

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be.


Spreker

Mr. Sofie Longerstay, advocaat Divide Law


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

Programma

10u00: Start webinar

Inleiding: samen ondernemen, waarop letten?
- Eenmanszaak versus vennootschap
- Huwelijkscontract
- Statuten
- Aandeelhoudersovereenkomst

Eigendomsstatuut is de eerste vraag in elke casus
- Aandelen vennootschap
- Schuld/vordering rekening-courant
- Kapitalen individuele levensverzekering
- Beroepsgoederen
- Cliënteel

Gevolgen echtscheiding voor de onderneming en de echtgenoten
- Vermogensverschuivingen rechtgezet
• gemeenschapsstelsels: nieuw artikel 1432 B.W. en de meerwaarde van eigen vermogensbestanddelen in een wettelijk stelsel
- Opfrissing wat betreft schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
rechtsgrond(en)
• meerwaarde eigen aandelen
• vergoeding onbezoldigde arbeid in stelsels van scheiding van goederen (meewerken in onderneming echtgenoot)
• intresten op schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
- Verdeling aandelen bij echtscheiding voor en na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht
• waardering: tijdstip, actualisatie en deskundige
- Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding en “piercing of the corporate veil”

Geschillenregeling en echtscheiding: clash vennootschapsrecht en huwelijksvermogensrecht
- Opfrissing
- Wanneer nuttig ?
- Handige tips aan de hand van praktische cases

Problematiek van de gezinswoning in de vennootschap en echtscheiding
Georkestreerd faillissement ?


12u00: Einde webinar

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 28 augustus 2020 | 10u00 – 12u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 2 punten
NKN: erkend voor 2 uur
IBJ: erkenning in aanvraag
IAB: erkend voor 2 uur
BIBF: erkend voor 2 uur
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

€120 (excl. btw)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

28 Augustus 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00