Webinar: Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2021 – Recente wijzigingen en actueel draaiboek

09 december 2021
Webinar
€ 233,- (incl. BTW)

Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming een recente transformatie. Deze webinar heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.


SPREKERS

Elisabeth Alofs, hoofddocent, voorzitter vakgroep Privaat- en Economisch Recht en directeur Opleiding Notariaat VUB

Patrizia Macaluso, advocate bij Deloitte Legal – Lawyers, specialiste conflictoplossing en familiale procesvoering en onbezoldigd medewerker aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep Persoon & Vermogen)


DOELGROEP

Notarissen, advocaten, magistraten, bemiddelaars en in het algemeen alle praktijkjuristen die in aanraking komen met echtscheidingen

Programma

15u30 Start van de uiteenzettingen (korte pauze voorzien rond 17u30)

U krijgt antwoord op vragen zoals:

- Wat is recent veranderd inzake de echtscheiding door onderlinge toestemming?

Met o.m. aandacht voor volgende punten:
▪ Hoe dient de motiveringsplicht bij vaststelling van de onderhoudsbijdrage te worden voldaan?
▪ Welk zijn de wettelijk omschreven buitengewone kosten?
▪ Wat is veranderd aan de onderhoudsuitkering tussen echtgenoten?
▪ Wat is de impact van het gewijzigd huwelijksvermogensrecht?
▪ Wat dient nog op straffe van nietigheid in de regelingsakte te zijn opgenomen?
▪ Welke documenten zijn nog verplicht toe te voegen aan het echtscheidingsdossier?

- Welke elementen zijn onmisbaar voor een sluitende en volledige regelingsakte anno 2021?

19u30 Einde voorzien

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 9 december 2021 │ Webinar | 15u30 – 19u30

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.


OVB: erkend voor 3 standaardpunten
IGO: tussenkomst in aanvraag met boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)
NKN: erkend voor 3 uur
Federale bemiddelingscommissie: in aanvraag


PRIJS

199 euro (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020.
Indien u reeds het boek in uw bezit heeft, kunt u de webinar volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020


Dit werk biedt de notaris, advocaat of hulpverlener in de juridische sfeer een volledig overzicht en een laatste stand van zaken aangaande de echtscheiding door onderlinge toestemming, zowel in het licht van het familiaal procesrecht, het familierecht als van het familiaal vermogensrecht.

De wijzigingen binnen deze domeinen in de laatste maanden/jaren worden op een voor de lezer overzichtelijke manier verwerkt in een praktisch werk.

De auteurs hebben hiervoor een voorbeeld van vragenlijst opgesteld, die als ‘checklist’ of als leidraad kan dienen. Het werk bevat tevens een voorbeeld van overeenkomst.

Hélène Casman is wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Legal - Lawyers, erenotaris, professor emerita VUB en ULB en professor UGent’
Patrizia Macalu...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

09 december 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00