Webinar: De factuur

17 september 2021
Webinar
€ 181,50 (incl. BTW)

De impact van het nieuwe bewijsrecht
Selectie van relevante rechtspraak

Ceci n’est pas une facture


17 september 2021 | Inclusief het RABG-nummer De factuur

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Op 1 november 2020 is het nieuwe bewijsrecht in werking getreden, wat ook een belangrijke impact heeft wat de factuur betreft.
Vanaf die datum bepaalt de wet uitdrukkelijk dat niet alleen een factuur die door een onderneming aanvaard werd, maar ook de factuur die niet binnen een redelijke termijn betwist wordt, bewijs oplevert tegen die onderneming.
Deze regel is van toepassing op alle overeenkomsten en is dus, in tegenstelling onder het voormalige bewijs tussen handelaars, niet beperkt tot een koop-verkoopovereenkomst.
Belangrijk is wel dat het gebrek aan betwisting van een factuur door een persoon die geen onderneming is, niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van die factuur, tenzij deze afwezigheid van betwisting een zogenaamd omstandig stilzwijgen uitmaakt.

Tijdens deze webinar zal Prof. dr. Niels Appermont, vooreerst een aantal aandachtspunten bespreken tengevolge de invoering van deze nieuwe regels en daarna een selectie van rechtspraak, met onmiddellijk belang voor elke practicus, behandelen.
Deze rechtspraak komt uiteraard aan bod in het RABG-nummer De factuur, dat elke deelnemer ontvangt, publicatie waaraan de spreker heeft meegewerkt.


Spreker

Prof. dr. Niels Appermont, docent UHasselt


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, (kandidaat)gerechtsdeurwaarders, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

15u00 – 16u30

De impact van het nieuwe bewijsrecht wat specifiek de factuur betreft, aandacht voor volgende specifieke items:
• De bijzondere positie van de factuur in het (ondernemings)bewijsrecht
• De aanvaarding van de factuur of het gebrek daaraan, en de gevolgen daarvan
• De laattijdig verzonden factuur
• De bijzondere interactie tussen de factuur en de boekhouding als bewijsmiddelen in het ondernemingsbewijsrecht

Selectie van relevante rechtspraak:
• algemene voorwaarden
• draagwijdte van de aanvaarding
• verzending en ontvangst
• de laattijdige factuur
• …

16u30 – 17u00: Vraagstelling

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 17 september 2021 | Webinar | 15u00 – 17u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 2 standaardpunten
IBJ: erkenning in aanvraag
ITAA: erkend voor 2 uur categorie A
NKGB: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 150 (excl. btw) inclusief het RABG-nummer De factuur (uitgave ter waarde van € 75)


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

17 september 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00