Webinar: Conflicten in rechtspersonen (vennootschappen en VZW’s): een stand van zaken – Inclusief Handboek vennootschapsrecht

06 Juli 2021
Webinar incl. Handboek
€ 421,92 (incl. BTW)

Wat als aandeelhouders en/of bestuurders de werking van de organisatie in het gedrang brengen?

Wat als de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder realiteit wordt?


6 juli 2021 | Inclusief het Handboek vennootschapsrecht

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder heeft de laatste tijd zelden zoveel aandacht gekregen in de media. Tijdens dit webinar worden daarom vanuit een praktijkgerichte invalshoek de verschillende actiemogelijkheden bij conflictsituaties binnen een rechtspersoon nader toegelicht, waarbij ook gewezen wordt op de verschillen en de gelijkenissen tussen vennootschappen en verenigingen.

Elke deelnemer ontvangt de tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht (Herman Braeckmans en Robby Houben – uitgave ter waarde van € 275), dat het meest complete Nederlandstalige naslagwerk is dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt en dat vertrekt vanuit de noden van de praktijk en tegelijk didactisch sterk onderbouwd is. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020. Uiteraard wordt in dit standaardwerk ook de problematiek van conflicten in vennootschappen uitgebreid behandeld.

****
Indien u reeds in het bezit bent van het handboek en u geen tweede exemplaar wenst, kunt u zich via deze link enkel voor het webinar inschrijven, waarbij u slechts € 150 (excl. btw) betaalt. Schrijf u in via: intersentia.be/nl/webinar-conflicten-in-rechtspersonen-vennootschappen-en-vzw-s-een-stand-van-zaken.html.
****


Spreker

Meester Vanessa Ramon, advocaat-vennoot Crivits & Persyn


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, (kandidaat)gerechtsdeurwaarders en financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

10u00 – 12u30: uiteenzetting (pauze van 11u00 tot 11u30)

De impact van het WVV op conflictsituaties
• de wijzigingen en verduidelijking van de bestaande actiemiddelen bij conflicten in vennootschappen: een eerste evaluatie van de (buiten)-gerechtelijke actiemiddelen
• een update over de concrete individuele actiemiddelen (o.a. bijeenroeping algemene vergadering, vraagrecht, onderzoeks- en controlebevoegdheid, minderheidsvordering, de schorsing en nietigverklaring van besluiten/uitgebrachte stemmen)
• de verfijning van de geschillenregeling: de uitbreiding van de bevoegdheid van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank en wijzigingen omtrent de waarderingsproblematiek
• de geschillenregeling versus de (buitengerechtelijke) uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV (inclusief uitkeringstesten)
• de gerechtelijke ontbinding wegens wettige redenen
• anticiperen op conflicten in de statuten en conventionele regelingen in aandeelhoudersovereenkomsten

Voorlopige en bewarende maatregelen nader toegelicht
• de voorlopige bewindvoerder
• de gerechtsmandataris
• de vennootschapsrechtelijke deskundige
• de gerechtelijk sekwester
• de expert-bewaarnemer
• de lasthebber ad hoc
• de (tijdelijke) vervanging van een bestuurder

Verschillen en gelijkenissen tussen vennootschappen en VZW’s

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 6 juli 2021 | Webinar | 10u00 – 12u30

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 2 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 2 punten
ITAA: erkend voor 2 uur categorie A
NKGB: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 375 (excl. btw) inclusief het boek Handboek vennootschapsrecht (tweede uitgave) (uitgave ter waarde van € 275)


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Handboek vennootschapsrecht (tweede uitgave)


Dit opus magnum is het meest complete Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt, tegelijk op academische en didactische wijze, als op pragmatische wijze.

De eerste uitgave van het Handboek vennootschapsrecht verscheen in 2012. Sindsdien stond de trein van het vennootschapsrecht niet stil. In het bijzonder de invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in 2019 en de daaropvolgende herstelwet van 2020 zorgden voor een omwenteling.
Een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht drong zich op. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.

Dit uitmuntende boek draagt terecht de titel van han...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

06 Juli 2021 - Webinar incl. Handboek

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00