Webinar Competitio: Kroniek van de ontwikkelingen in het Belgische mededingingsrecht 2021 / Webinaire Competitio: Chronique des développements 2021 en droit de la concurrence belge

17 Maart 2022
Webinar
€ 36,30 (incl. BTW)
€ 0,- (Abonneeprijs)

Tijdens dit webinar bespreken meester Johan Ysewyn en meester Melissa Van Schoorisse in hun jaaroverzicht de belangrijkste ontwikkelingen die zich gedurende het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het Belgische mededingingsrecht.

Pendant cette webinaire, Maître Johan Ysewyn et Maître Melissa Van Schoorisse discuteront dans leur résumé annuel des principaux développements en droit belge de la concurrence en 2021.


SPREKERS / ORATEURS

Hans Gilliams, Eubelius
Grégoire Ryelandt, deprevernet, Hoofdredacteur Competitio
Melissa Van Schoorisse, Covington & Burling LLP
Johan Ysewyn, Covington & Burling LLP


DOELGROEP / GROUPE CIBLE

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen …

Avocats, magistrats, juristes d’entreprises …

Programma

12u00: Inleiding / Introduction door / par Grégoire Ryelandt

12u05: Key-note: Hello from the other side – Een terug- en vooruitblik op het BMA-beleid / Une rétro- et prospective sur la politique de l’ABC door / par Hans Gilliams

12u35: Q&A

12u45: Jaaroverzicht / Résumé annuel door / par Johan Ysewyn en Melissa Van Schoorisse

13u45: Q&A

14u00: Einde / Fin

Praktische informatie

DATUM / DATE

Donderdag 17 maart 2022 | Webinar | 12u00 – 14u00
Jeudi 17 mars 2022 | Webinaire | 12h00 – 14h00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U ontvangt vooraf de logingegevens.
Vous pouvez suivre ce webinaire en direct sur le Web. Vous recevrez les détails de connexion à l'avance par courriel.


ERKENNINGEN / FORMATION PERMANENTE
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt. / Vous ne recevrez une attestation de participation dans le cadre de la formation permanente que si vous suivez le webinaire le jour même ET vous répondez aux questions.

OVB/Avocats.be: erkend voor 2 standaardpunten / en demande
IBJ/IJE: erkend voor 2 punten / agréé pour 2 points
IGO: tussenkomst in aanvraag (enkel indien het webinar live gevolgd wordt) / intervention en demande (uniquement si le webinaire est suivi le jour même)


PRIJS / PRIX

Abonnees op Competitio: gratis (u dient zich in te schrijven aan abonneeprijs, gelieve bij uw inschrijving een geldig abonnementsnummer op te geven (ABXXXXXXXX). Indien dit niet lukt, contacteer ons dan via e-mail: studiedag@intersentia.be).

Neem een print- en online abonnement 2022 op het tijdschrift Competitio (TBM-RCB) t.w.v. € 312,70 / jaar (incl. btw). Hierdoor kan u gratis deelnemen aan deze webinar. Gelieve hiervoor volgend formulier te gebruiken: https://www.tfaforms.com/4953824.

Niet-abonnees: 30 euro excl. btw (opgelet: voor dit bedrag kunt u geen aanvraag indienen bij de KMO-portefeuille, dit kan enkel voor bedragen hoger dan 100 euro)

Deelnameprijs is inclusief de tekst van het jaaroverzicht.


Les abonnés à Competitio: gratuit (vous devez souscrire au prix de l'abonnement, veuillez donner un numéro d'abonnement valide lors de la souscription (ABXXXXXXXX). Si cela ne fonctionne pas, contactez-nous par e-mail: studiedag@intersentia.be)

Prenez un abonnement imprimé et en ligne au journal Competitio (TBM-RCB) pour un montant de 312,70 euro / année (avec tva). Cela vous permet de participer gratuitement à ce webinaire. Veuillez utiliser le formulaire suivant: https://www.tfaforms.com/4953824.

Non-abonnés: 30 euro htva

Le prix d’inscription inclut le texte du résumé annuel.


PREMIE / PRIME

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform. / Cette formation peut faire l'objet d'une prime Liberform si vous remplissez les conditions. Intéressé? Apprenez-en plus!

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

Les annulations ne peuvent être acceptées que si elles sont faites par écrit au moins 7 jours avant la formation. Si vous êtes dans l'impossibilité de participer, vous êtes toujours libre de laisser un remplaçant participer à votre place.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

17 Maart 2022 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00