Webinar: Co-ouderschap: concrete criteria en de niet-naleving van contactregelingen

21 Mei 2021
Webinar
€ 228,87 (incl. BTW)

GEWIJZIGDE DATUM: 21 MEI 2021


Tijdens deze webinar wordt in de eerste lezing ingegaan op de plaats van de verblijfsregeling van co-ouderschap binnen de rechtspraak na de wet van 18 juli 2006 en van de criteria die door de rechtspraak in acht worden genomen bij het beoordelen van de vorderingen over deze verblijfsregeling. Zo wordt er dieper ingegaan op welke van deze criteria meer of minder doorwegen in de “concrete omstandigheden” ex artikel 374, § 2, vierde lid BW.

De tweede lezing gaat in op de problematiek van de niet-naleving van de verblijfsregeling. In de lezing worden de klassieke afdwingingsmaatregelen besproken, alsook de meer creatieve begeleidingsmaatregelen die ontwikkeld werden door de rechtspraak in een poging tegemoet te komen aan het complexe karakter van de niet-naleving van contactregelingen.

Het webinar is inclusief het boek De (on)deelbaarheid van het kind, hetgeen gegroeid is uit het doctoraat van Christine Van Roy over de verblijfsregeling van kinderen bij echtscheiding, in het bijzonder de verblijfsregeling van co-ouderschap zoals ingevoerd door de wet van 18 juli 2006. Het boek onderzoekt op een empirische wijze en aan de hand van een exhaustieve analyse van de rechtspraak de toepassing van deze verblijfsregeling.


SPREKERS

Christine Van Roy, raadsheer Hof van beroep Brussel
Eva Vertommen, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht (KU Leuven)


DOELGROEP

Advocaten en magistraten

Programma

13u30 De (on)deelbaarheid van het kind: de criteria bij beoordeling van een verzoek om co-ouderschap door Christine Van Roy

15u00 pauze

15u15 De niet-naleving van contactregelingen door Eva Vertommen

16u15 Q&A

16u45 Einde

Praktische informatie

DATUM

GEWIJZIGDE DATUM WEGENS ZIEKTE SPREKER!

Vrijdag 21 mei 2021 i.p.v. vrijdag 23 april 2021| Webinar | 13u30 – 16u45

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

195 euro excl. btw, inclusief het gloednieuwe handboek De (on)deelbaarheid van het kind (winkelprijs: 85 euro)


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


De (on)deelbaarheid van het kind


Dit boek is gegroeid uit het doctoraat van Christine Van Roy over de verblijfsregeling van kinderen bij echtscheiding, in het bijzonder de verblijfsregeling van co-ouderschap zoals ingevoerd door de wet van 18 juli 2006. Het boek onderzoekt op een empirische wijze en aan de hand van een exhaustieve analyse van de rechtspraak de toepassing van deze verblijfsregeling.
Dit unieke boek biedt de lezer een vernieuwend overzicht van de criteria die door de rechtspraak in acht worden genomen bij het beoordelen van de vorderingen over de verblijfsregeling van co-ouderschap, en welke van deze criteria meer of minder doorwegen in de “concrete omstandigheden” ex artikel 374, § 2, vierde lid BW.
De lectuur van dit boek brengt lezers ertoe, of ze jurist zijn of niet, om na te den...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

21 Mei 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00