Webinar: Beëindiging van contracten en sancties wegens wanprestaties. Een praktijkgerichte benadering

05 Juli 2022
Webinar
€ 151,25 (incl. BTW)

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens dit webinar wordt op basis van eigen praktijkervaringen, recente rechtspraak en waar relevant ook in het licht van het definitief goedgekeurde Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, een analyse gemaakt van de diverse mogelijkheden voor de praktijkjurist indien deze geconfronteerd wordt met een contractbreuk. Tevens wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende wijzen van beëindiging van contracten onder het nieuwe recht.


****
Prof. dr. Ignace Claeys is samen met dr. Thijs Tanghe auteur van de tweede editie van het handboek Algemeen contractenrecht (908 p.), dat in februari 2022 werd gepubliceerd.
In de tweede editie zijn Boek 5 “Verbintenissen” en Boek 1 ”Algemene bepalingen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek verwerkt. De tweede editie bevat ook een update van rechtspraak en rechtsleer.
Indien u deze webinar wilt volgen, inclusief handboek ter waarde van € 229, betaalt u slechts € 295 (excl. btw). Schrijf u dan in via deze link: https://intersentia.be/nl/webinar-beeindiging-van-contracten-en-sancties-wegens-wanprestaties-een-praktijkgerichte-benadering-incl-handboek-algemeen-contractenrecht-tweede-editie.html.
****


Spreker

prof. dr. Ignace Claeys, hoogleraar Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent en advocaat-vennoot bij Eubelius


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

12u30 – 13u30: uiteenzetting

1. Beëindiging van contracten, met een vergelijking van de nieuwigheden in het boek 5 inzake:
- nietigverklaring
- ontbinding wegens wanprestatie
- ontbinding wegens overmacht
- beëindiging wegens imprevisie
- opzegging
- uitdovende termijn
- verval
- ontbindende voorwaarde

2. Sancties wegens wanprestatie: de nieuwigheden van boek 5 met inbegrip van recente rechtspraak, waaronder:
- toerekenbaarheid, verzuim, ingebrekestelling
- eenzijdige sancties (ontbinding, vervanging, prijsvermindering)
- restitutie na nietigverklaring en ontbinding
- schadeherstel (in natura of schadevergoeding)
- …

13u30 – 14u00: vraagstelling

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 5 juli 2022 | Webinar | 12u30 – 14u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U ontvangt vooraf de logingegevens.
Het webinar kan na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 1 standaardpunt
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 2 punten
ITAA: erkend voor 1,5 uur categorie A
IGO: tussenkomst bevestigd (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 125 (excl. btw) inclusief relevante documentatie


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

05 Juli 2022 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00