Webinar: 30 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden – Analyse van 30 jaar relevante rechtspraak

30 september 2021
Webinar
€ 285,84 (incl. BTW)

Donderdagvoormiddag 30 september 2021 | Inclusief het boek 30 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

De Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden viert op 19 maart 2021 haar 30-jarig bestaan.
De wet voorziet in een bijzondere ontslagbescherming voor personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad en het CPBW.
Deze bescherming tegen ontslag moet werknemers toelaten zich in alle vrijheid kandidaat te stellen en moet de onafhankelijkheid bij het uitoefenen van hun mandaat en van hun syndicale activiteiten veiligstellen.
Deze ontslagbescherming is complex en is de duurste in het Belgische ontslagrecht.
Niet-naleving kan de werkgever een vergoeding kosten die kan oplopen tot acht jaar loon.
Het boek 30 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, dat elke deelnemer aan de opleiding ontvangt, biedt een artikelsgewijs overzicht van de wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 30 jaar relevante rechtspraak.


Sprekers

meester Jan Hofkens, advocaat-vennoot Lydian

meester Alexander Vandenbergen, advocaat-vennoot Lydian

meester Jurgen De Vreese, counsel Lydian


Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten, personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

Programma

9u30-13u00 (pauze van 11u00-11u30)

Tijdens deze opleiding wordt een artikelsgewijs overzicht gegeven van de wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 30 jaar relevante rechtspraak.
Komt onder meer aan bod (voorlopige en niet-beperkende opsomming):
• Voorwaarden en begunstigden van de bescherming
• De periode van de bescherming: begin en einde van de beschermingsperiode
• Verbod op ontslag
• Erkenning om tot ontslag te kunnen overgaan:
- ontslag om dringende reden, met aandacht voor de bijzondere ontslagprocedure en de positie van de werknemer tijdens de procedure
- ontslag om economische of technische redenen: de behandeling oor het bevoegd paritair orgaan en de behandeling door het arbeidsgerecht
- sluiting van de onderneming
• De sancties bij onregelmatig ontslag
- herplaatsing van de werknemers
- beschermingsvergoeding
• Cumul van de beschermingsvergoeding met andere vergoedingen
- cumul met de opzeggingsvergoeding
- cumul met andere beschermingsvergoedingen
- cumul van twee bijzondere beschermingsvergoedingen

13u00: Einde

Praktische informatie

DATUM

Donderdagvoormiddag 30 september 2021 | Webinar | 9u30 – 13u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
IBJ: erkend voor 3 punten
ITAA: erkend voor 3 uur categorie A
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 245 (excl. btw) inclusief het boek 30 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden (uitgave ter waarde van € 95). Indien u reeds het boek in uw bezit heeft, kunt u de webinar volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


30 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden


De Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden viert op 19 maart 2021 haar 30-jarig bestaan. De wet voorziet in een bijzondere ontslagbescherming voor personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad en het CPBW.
Deze bescherming tegen ontslag moet werknemers toelaten zich in alle vrijheid kandidaat te stellen en moet de onafhankelijkheid bij het uitoefenen van hun mandaat en van hun syndicale activiteiten veiligstellen. De ontslagbescherming is complex en is de duurste in het Belgische ontslagrecht.
Niet-naleving kan de werkgever een vergoeding kosten die kan oplopen tot acht jaar loon. Dit boek biedt een artikelsgewijs overzicht van de wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 30 jaar relevante rechtspraak.
Het boek is vlot consulteerbaar voor de specialist ...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

30 september 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00