Wat ervan te zeggen (vijfde geactualiseerde editie)

De auteur reikt met dit boek de lezer bouwstenen aan om ethische reflectie en deliberatie m.b.t. beroepsgeheim, informatieverwerking en -uitwisseling zinvol te oefenen. Dat doet hij door een combinatie van de schets van een juridisch kader en concrete casussen, zowel uit de sector van hulp- en dienstverlening als van de zorg. Met deze laatste leert de lezer vanuit gefundeerde reflectie eigen ethische oordelen te vormen.

- Met tal van workshops geënt op concrete sociaalagogische praktijksituaties.
- Bedoeld voor iedereen in het ortho- en sociaalagogische werkveld.
Auteur(s):
Rudy Schellaert
boek | verschenen | 5e editie
september 2020 | ix + 530 blz.

Paperback
€ 42,-


ISBN 9789400011342


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 32,-

Inhoud

De auteur reikt met dit boek de lezer bouwstenen aan om ethische reflectie en deliberatie m.b.t. beroepsgeheim, informatieverwerking en -uitwisseling zinvol te oefenen. Dat doet hij door een combinatie van de schets van een juridisch kader en concrete casussen, zowel uit de sector van hulp- en dienstverlening als van de zorg. Met deze laatste leert de lezer vanuit gefundeerde reflectie eigen ethische oordelen te vormen.

- Met tal van workshops geënt op concrete sociaalagogische praktijksituaties.
- Bedoeld voor iedereen in het ortho- en sociaalagogische werkveld.

Inhoudsopgave

Opzet (p. 1)

De opbouw van het boek (p. 9)

Workshops (p. 15)

Hoofdstuk 1. Tijdgeest en context (p. 27)

Hoofdstuk 2. Privacy (p. 51)

Hoofdstuk 3. Beroepsgeheim (p. 71)

Hoofdstuk 4. Persoonsgegevens (p. 141)

Hoofdstuk 5. Medische informatie (p. 215)

Hoofdstuk 6. Cliënt (p. 233)

Hoofdstuk 7. Minderjarige (p. 299)

Hoofdstuk 8. Mishandeling (p. 343)

Hoofdstuk 9. Sociale media (p. 371)

Hoofdstuk 10. Informatie binnen een organisatie/voorziening (p. 383)

Hoofdstuk 11. Uitwisseling tussen organisaties/voorzieningen (p. 423)

Hoofdstuk 12. Justitie, politie en terrorisme (p. 443)

Hoofdstuk 13. Een virtuele cliënt? (p. 479)

Bibliografie (p. 499)

Lijst van afkortingen (p. 511)

Eindnoten (p. 513)

Trefwoordenregister (p. 527)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Rudy Schellaert
Opzet (p. 1)
De opbouw van het boek (p. 9)
Workshops (p. 15)