Wat ervan te zeggen (vijfde geactualiseerde editie)

De auteur reikt met dit boek de lezer bouwstenen aan om ethische reflectie en deliberatie m.b.t. beroepsgeheim, informatieverwerking en -uitwisseling zinvol te oefenen. Dat doet h? door een combinatie van de schets van een juridisch kader en concrete casussen, zowel uit de sector van hulp- en dienstverlening als van de zorg. Met deze laatste leert de lezer vanuit gefundeerde reflectie eigen ethische oordelen te vormen.

- Met tal van workshops geënt op concrete sociaalagogische prakt?ksituaties.
- Bedoeld voor iedereen in het ortho- en sociaalagogische werkveld.
boek | verwacht | 5e editie
september 2020 | 415 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789400011342


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 32,-


Verschijnt 15 september 2020

Inhoud

De auteur reikt met dit boek de lezer bouwstenen aan om ethische reflectie en deliberatie m.b.t. beroepsgeheim, informatieverwerking en -uitwisseling zinvol te oefenen. Dat doet hij door een combinatie van de schets van een juridisch kader en concrete casussen, zowel uit de sector van hulp- en dienstverlening als van de zorg. Met deze laatste leert de lezer vanuit gefundeerde reflectie eigen ethische oordelen te vormen.

- Met tal van workshops geënt op concrete sociaalagogische praktijksituaties.
- Bedoeld voor iedereen in het ortho- en sociaalagogische werkveld.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: