Vrijheid van onderwijs

25 april 2019
Leuven
€ 175,84 (incl. BTW)

De samenleving verwacht steeds meer van het onderwijs. Gelijke kansen bevorderen, hoge toppen scheren, de burgers van morgen vormen ... Wanneer die verwachtingen via regelgeving aan scholen worden opgelegd, riskeren zij evenwel de vrijheid van onderwijs te schenden. Elke onderwijsverstrekker geniet de grondwettelijke waarborg dat hij een eigen filosofisch, levensbeschouwelijk of pedagogisch project kan uitwerken. Omgekeerd hebben jongeren recht op onderwijs en mag de samenleving een zekere return on investment verwachten voor de subsidies die zij aan de onderwijsverstrekkers toekent. Waar ligt het evenwicht?

Tijdens deze studiedag bespreekt Johan Lievens eerst de resultaten van zijn doctoraatsonderzoek over de vrijheid van onderwijs. Hij zal daarbij ingaan op de grenzen die de Grondwet stelt voor beleidsinitiatieven. Na een algemene uiteenzetting volgen er enkele casestudy’s met de focus op een bepaald concreet instrument, waarbij het rechtsperspectief telkens geconfronteerd wordt met de visie van de betrokken spreker. Inspecteur-generaal Lieven Viaene gaat in op de invoering van bindende eindtermen. Daarna gaat professor psychologie Wouter Duyck het debat aan over de mogelijke invoering van centrale examens. Tot slot komt doctor in de wijsbegeerte Leni Franken aan bod over de mogelijkheid om een vak Levensbeschouwing Ethiek en Filosofie (LEF) in te voeren in het leerplichtonderwijs. De studiedag wordt afgesloten met een debat tussen de leden van de Commissie Onderwijs, gemodereerd door Guy Tegenbos (De Standaard)

Doelgroep: advocaten, magistraten, beleidsmakers, leden van de koepels, pedagogen, rechtshistorici, leden van de commissie examenbetwistingen ...

Programma

13u30 Onthaal van de deelnemers

Vrijheid van onderwijs – quo vadis?
Voorzitter: prof. dr. Kurt Willems

14u00 Verwelkoming

14u10 De vrijheid van onderwijs: een grondrecht onder druk
Johan Lievens, Vrije Universiteit Amsterdam

14u40 Casestudy 1: de eindtermen

Juridische analyse: Johan Lievens
Ruimer perspectief: Lieven Viaene, inspecteur-generaal
Vragen en debat

15u10 Casestudy 2: centrale examens

Juridische analyse: Johan Lievens
Ruimer perspectief: Wouter Duyck, UGent
Vragen en debat

15u40 Casestudy 3: LEF

Juridische analyse: Johan Lievens
Ruimer perspectief: Leni Franken, UAntwerpen
Vragen en debat

16u00 Koffiepauze

16u30 Debat: wat staat er op het spel inzake onderwijs?
Debat met Koen Daniëls (N-VA), Bruno De Lille (Groen),
Caroline Gennez (sp.a), Jo De Ro (Open VLD) en Jan Durnez (CD&V),
gemodereerd door Guy Tegenbos

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 25 april 2019 
Faculty Club
Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten 
Tussenkomst IGO: bevestigd

DEELNAMEPRIJS

150 euro excl. btw (inclusief documentatiemap, koffiepauze en het boek De vrijheid van onderwijs t.w.v. ca. 100 euro)


******

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

******


Inbegrepen studiemateriaal


De vrijheid van onderwijs


Dit werk gaat na in welke mate de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs beperkingen oplegt aan de Vlaamse decreetgever wanneer die regulerend optreedt ten aanzien van het onderwijs.
In een eerste deel komen de historische wortels en ontwikkelingen van de onderwijsvrijheid op basis van een rechtshistorisch onderzoek aan bod.
Het tweede deel staat stil bij de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof zoals die zich sinds 1988 heeft ontwikkeld. De rechtspraak rond de eindtermen en rond de regulering van het huisonderwijs staan daarbij centraal. De focus ligt op de vrijheid van onderwijsverstrekkers om de inhoud van hun onderwijs en de pedagogische methode te bepalen.
Het laatste deel analyseert drie actuele kwesties waarin dat vrijheidsaspect in het geding is....

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

25 april 2019 - Leuven

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00