VlaNot Jaarboek 2019

VlaNot Jaarboek 2019 bundelt teksten van auteurs met voeling voor de dagelijkse notariële praktijk, met name over Vennootschappen; Familiaal vermogens- en erf(enis)recht; Echtscheiding door onderlinge toestemming; Fiscale aspecten van vastgoed; Digitalisering. Ook uitermate nuttig voor andere practici die werkzaam zijn in deze domeinen.

boek | verschenen | 1e editie
juli 2020 | xx + 501 blz.

Paperback
€ 156,50


ISBN 9789400012219

Inhoud

Jaarlijks kloppen 2,5 miljoen burgers op belangrijke momenten in hun leven aan bij de notariskantoren. Notarissen en hun medewerkers oefenen hun beroep uit in een diverse wereld die constant in beweging is. Voortdurend aanpassen aan wat er leeft in de maatschappij is cruciaal en hoognodig.
De regelgeving, het werkinstrument bij uitstek van elke notaris, neemt jaar na jaar in omvang toe en wijzigt regelmatig. Federale, regionale en Europese wetgevende initiatieven spelen in op maatschappelijke evoluties. Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Het ruime aanbod aan studiedagen van VlaNot tracht iedereen die werkzaam is binnen het notariaat vertrouwd te maken met de nieuwigheden in het vakgebied.

Dit jaarboek bundelt teksten van auteurs met voeling voor de dagelijkse notariële praktijk.
VlaNot Jaarboek 2019 bevat bijdragen over:

VENNOOTSCHAPPEN
• Krachtlijnen, aandachtspunten en overgangsbepalingen bij de overstap van W.Venn. naar WVV, Sebastian Roeland
• Het nieuwe WVV – vertegenwoordiging van de NV en de BV bij notariële akten – veel nieuws onder de zon of niet?, Andres De Coster

FAMILIAAL VERMOGENS- EN ERF(ENIS)RECHT
• Daden van beschikking in een zorgvolmacht: uitdrukkelijk en bijzonder?. Over de terminologische misvatting bij het opmaken van een zorgvolmacht, Rinse Elsermans
• Het keuzebeding onder last belast, en andere lastige topics, Julie De Herdt
• De ‘boemerang’ van het optionele beding van terugkeer in de schenkingsakte, Julie De Herdt
• Het internationaal testament, Aloïs Van den Bossche
• Er is werk na de dood. Over de verwerking van het testament na het overlijden, Maarten De Clercq • De toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst – fiscale behandeling in het Vlaamse Gewest, Annick Ghysens
• De hervorming van het erfrecht en de fiscale gevolgen, met bijzondere aandacht voor de erfovereenkomsten, Hilde Pelgroms
• Individuele levensverzekeringen na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht: huwelijksvermogensrechtelijke kwalificatie, Katrijn Boone
• Tabel over de belastbaarheid in het Vlaamse Gewest van individuel, levensverzekeringen na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht, Katrijn Boone en Karen Van de Sande
• Brengt de dood ‘bevrijding’? Over schulden en nalatenschappen, Bart Van Den Bergh Fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting en de Brusselse successierechten, Guillaume Deknudt.

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING
• Echtscheiding door onderlinge toestemming, Hilde Vanbockrijck
• Kinderalimentatie overeenkomsten in het raam van EOT: buitengewone kosten, motiveringsplicht en wijzigbaarheid, Gerd Verschelden
• De woonstvergoeding in het kader van de vereff ening en verdeling na echtscheiding: wie krijgt de rekening van het woonstvoordeel gepresenteerd?, Elisabeth Alofs, Anne- Sophie Vandenbosch en Pieter-Jan De Decker

FISCALE ASPECTEN VAN VASTGOED,
• De uitbreng van onroerend goed uit een vennootschap, Marie-Rose Van Vlasselaer
• De waardering van in België gelegen onroerende goederen in een Vlaamse aangifte van nalatenschap, Annick Ghysens
• De woonbonus in 10 vragen & antwoorden, Dirk Michiels
• Het verkooprecht in België: een mozaïek – overzicht van de meest voorkomende praktijkgevallen, Zeno De Bock

DIGITALISERING
• Biddit: alles wat je altijd al wilde weten! Valérie Tack

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

Het notariaat in 2019 (p. 1)

Vennootschappen

Krachtlijnen, aandachtspunten en overgangsbepalingen bij de overstap van W.Venn. naar WVV (p. 3)

Het nieuwe WVV – vertegenwoordiging van de NV en de BV bij notariële akten – veel nieuws onder de zon of niet? (p. 33)

Familiaal vermogens- en erf(enis)recht

Daden van beschikking in een zorgvolmacht: uitdrukkelijk en bijzonder? Over de terminologische misvatting bij het opmaken van een zorgvolmacht (p. 59)

Het keuzebeding onder last belast, en andere lastige topics (p. 81)

Het internationaal testament (p. 124)

De ‘boemerang’ van het optionele beding van terugkeer in de schenkingsakte (p. 113)

Het internationaal testament (p. 125)

Er is werk na de dood. Over de verwerking van het testament na het overlijden (p. 141)

De toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst - fiscale behandeling in het Vlaamse Gewest (p. 161)

Tabel over de hervorming van het erfrecht en de fiscale gevolgen, met bijzondere aandacht voor de erfovereenkomsten (p. 167)

Individuele levensverzekeringen na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht: huwelijksvermogensrechtelijke kwalificatie (p. 179)

Tabel over de belastbaarheid in het Vlaamse Gewest van individuele levensverzekeringen na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht (p. 195)

Brengt de dood ‘bevrijding’? Over schulden en nalatenschappen (p. 205)

Fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting en de Brusselse successierechten (p. 233)

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtscheiding door onderlinge toestemming (p. 277)

Kinderalimentatieovereenkomsten in het raam van EOT: buitengewone kosten, motiveringsplicht en wijzigbaarheid (p. 313)

De woonstvergoeding in het kader van de vereffening en verdeling na echtscheiding: wie krijgt de rekening van het woonstvoordeel gepresenteerd? (p. 353)

Fiscale aspecten van vastgoed

De uitbreng van onroerend goed uit een vennootschap (p. 393)

De waardering van in België gelegen onroerende goederen in een Vlaamse aangifte van nalatenschap (p. 421)

De woonbonus in 10 vragen & antwoorden (p. 427)

Het verkooprecht in België: een mozaïek – overzicht van de meest voorkomende praktijkgevallen (p. 441)

Digitalisering

Een snellere oprichting van een vennootschap: StartMyBusiness (p. 483)

Een elektronisch effectenregister: eStox (p. 487)

Biddit: alles wat je altijd al wilde weten! (p. 489)

Een opvallende nieuwigheid voor een toegankelijk notariaat: akten via videoconferentie (p. 503)

Ook interessant voor u: