Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties

Op 19 augustus 1948 kwam de wet op de uitvoering van de prestaties van algemeen belang in vredestijd tot stand. Vertrekkende vanuit een analyse van de internationale en Europese juridische omgeving, werden deze en andere vragen in dit boek beantwoord.
Auteur(s):
Marc Rigaux
boek | verschenen | 1e editie
december 2002 | 213 blz.

Paperback
€ 51,- € 60,-


ISBN 9789050952903

Inhoud

Op 19 augustus 1948 kwam de wet op de uitvoering van de prestaties van algemeen belang in vredestijd tot stand. De wet volgde op een periode van burgerlijke mobilisatie, waarbij het organiseren van werkstakingen verboden was. De Prestatiewet voerde een voor Europa origineel systeem in van vrijwaring van het algemeen belang gekoppeld aan het paritair beheer van de collectieve arbeidsconflicten.
De wet was en is in hoofdzaak bedoeld voor de particuliere sector. Het komt aan de paritaire comités toe om de lijsten op te stellen van de vitale behoeften en van de prestaties van algemeen belang. De overheid komt pas tussen als de paritaire comités in gebreke blijven. De uitvoering van de prestaties is uitsluitend de zaak van de werknemers van de onderneming, die in een situatie van ‘gedwongen’ uitvoering van een arbeidsovereenkomst verkeren. Na meer dan een halve eeuw toepassing rijzen fundamentele vragen bij deze wet en zijn toepassingsgebied. Is het nodig om het systeem van de prestaties uit te breiden naar de publieke sector? Moet de subsidiaire rol van de overheid niet worden verfijnd of herzien? Is een wet die hoofdzakelijk de basisindustrie viseert, niet aan een actualisering toe in een economie met als zwaartepunt de tertiaire of de dienstensector? Is het niet nodig om heel wat oude koninklijke besluiten ter uitvoering van de Prestatiewet aan de nieuwe economische context aan te passen?
Vertrekkende vanuit een analyse van de internationale en Europese juridische omgeving, werden deze en andere vragen beantwoord op de studiebijeenkomst van 7 juni 2002. Bijzondere aandacht ging eveneens naar de wel zeer originele Italiaanse aanpak van de problematiek.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: