Verzekeringstoezicht

Het boek biedt een bijzonder grondige analyse van het Belgische verzekeringstoezicht vanuit het proportionaliteitsbeginsel. Het omvat een uitgebreide bespreking van de drie pijlers van de Toezichtswet, namelijk de kwantitatieve vereisten, de kwalitatieve vereisten en de rapporteringsvereisten t.a.v. de toezichthouder en het publiek. Uiterst technische en complexe thema’s zoals het Solvency Capital Requirement, de regels omtrent technische voorzieningen en het prudent person-beginsel worden niet uit de weg gegaan, maar worden uitvoerig belicht.

Auteur(s):
Steffi Illegems
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
12
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2019 | xiv + 606 blz.

Hardback
€ 295,-


ISBN 9789400010826


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het overheidstoezicht op de verzekeringssector door de Nationale Bank van België en de FSMA is op korte tijd bijzonder grondig gewijzigd. De grootste innovatie van de voorbije – en komende – jaren kwam er door de Solvency II-hervorming. De Solvency II-richtlijn introduceerde een maximaal geharmoniseerd, Europees en principles-based prudentieel verzekeringstoezicht. Dit boek analyseert de omzetting hiervan in de Belgische Toezichtswet van 13 maart 2016 en is daarmee uniek in zijn soort.

Het boek biedt een bijzonder grondige analyse van het Belgische verzekeringstoezicht. Het omvat een uitgebreide bespreking van de drie pijlers van de Toezichtswet, namelijk de kwantitatieve vereisten, de kwalitatieve vereisten en de rapporteringsvereisten t.a.v. de toezichthouder en het publiek. Uiterst technische en complexe thema’s zoals het Solvency Capital Requirement, de regels omtrent technische voorzieningen en het prudent person-beginsel worden niet uit de weg gegaan, maar worden uitvoerig belicht. Dit alles is geschreven in een vlotte, toegankelijke stijl die de lezer bij de hand neemt. Daarbij wordt er geregeld ook een blik geworpen op het Nederlandse en het Amerikaanse verzekeringstoezicht en wordt inspiratie gevonden in het bankentoezicht.

Doorheen deze analyse is het proportionaliteitsbeginsel als een denkkader gebruikt. In dit boek wordt aangegeven dat de Toezichtswet op diverse punten proportioneel is in het licht van de doelstelling van cliëntenbescherming. Deze bescherming is wel degelijk toegenomen door de Solvency II-hervorming, en er is een robuust en geavanceerd toezicht gecreëerd. Nochtans is er ook duidelijk ruimte voor verbetering. Hiertoe bevat dit boek concrete aanbevelingen, al naargelang het geval gericht aan de wetgever, de toezichthouder en/of de verzekeringssector.

Steffi Illegems promoveerde in 2019 als doctor in de rechten, onder promotorschap van Prof.dr. Thierry Vansweevelt en Prof.dr. Britt Weyts. Tijdens haar doctoraat verbleef zij als visiting scholar aan de University of Connecticut en vervolledigde ze een stage bij de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Zij is advocaat aan de balie van Antwerpen (Baker McKenzie) en vanaf oktober 2019 tevens verbonden aan de Universiteit Antwerpen als gastprofessor.

Inhoudsopgave

Deel I. Het verzekeringstoezicht - Bouwstenen en probleemstelling

Hoofdstuk 1. Begrippenkader (p. 1)

Hoofdstuk 2. Historiek van het verzekeringstoezicht (p. 19)

Hoofdstuk 3. Onderzoeksvragen, methodologie en afbakening (p. 53)

Deel II. Het proportionaliteitsbeginsel in het verzekeringstoezicht

Hoofdstuk 1. Typologie van het proportionaliteitsbeginsel (p. 69)

Hoofdstuk 2. Bronnen ter invulling van het proportionaliteitsbeginsel (p. 117)

Hoofdstuk 3. Tussenbesluit - Een sterk proportionaliteitsbeginsel met meerdere facetten (p. 153)

Deel III. De Toezichtswet getoetst aan het proportionaliteitsbeginsel

Hoofdstuk 1. Proportionaliteit in het toepassingsgebied (p. 157)

Hoofdstuk 2. Proportionaliteit in de eerste pijler - Kwantitatieve vereisten (p. 205)

Hoofdstuk 3. Proportionaliteit in de tweede pijler - Kwalitatieve vereisten (p. 331)

Hoofdstuk 4. Proportionaliteit in de derde pijler - Rapporteringsvereisten (p. 475)

Deel IV. Algemeen besluit

Hoofdstuk 1. Bouwstenen en probleemstelling (p. 513)

Hoofdstuk 2. Het proportionaliteitsbeginsel in het verzekeringstoezicht (p. 517)

Hoofdstuk 3. Het proportionaliteitsbeginsel en de Toezichtswet (p. 519)

Hoofdstuk 4. Hoe kan de Toezichtswet het perspectief van het proportionaliteitsbeginsel doorstaan? (p. 525)

Hoofdstuk 5. Ten uitgeleide - Een vooruitblik (p. 553)

Bibliografie (p. 563)

Trefwoordenregister (p. 595)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Steffi Illegems
Trefwoordenregister (p. 595)

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks