Vermogensrecht in kort bestek (zesde editie)

In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het bijzondereovereenkomstenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.

Deze zesde editie komt er al een jaar na de vijfde editie, en daar is een goede reden voor: de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek, die in werking treedt op 1 september 2021 (de bepalingen inzake hypotheekregisters vanaf uiterlijk 1 juli 2022). Deze wet betekent een aardverschuiving voor het goederenrecht.
Auteur(s):
Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke
Editor(s):
Vincent Sagaert
Reeks:
Recht in kort bestek
Volume:
boek | verschenen | 6e editie
september 2020 | xxx + 506 blz.

Paperback
€ 93,50


ISBN 9789400012769


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het bijzondereovereenkomstenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.

Deze zesde editie komt er al een jaar na de vijfde editie, en daar is een goede reden voor: de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek, die in werking treedt op 1 september 2021 (de bepalingen inzake hypotheekregisters vanaf uiterlijk 1 juli 2022). Deze wet betekent een aardverschuiving voor het goederenrecht.

Deel I bespreekt de algemene begrippen van het vermogensrecht, met onder meer de vermogensleer en het onderscheid tussen de soorten goederen. Deel II is gewijd aan eigendom en eigendomsovergang. Aan bod komen o.a. het eigendomsrecht zelf, onverdeeldheid en mede-eigendom, koop en kanscontracten. In deel III zijn de overeenkomsten inzake gebruik en genot van een goed aan de beurt, nl. huur, lening, leasing en licentie, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal. Deel IV behandelt de diensten- en vaststellingsovereenkomsten. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester, lastgeving en dading.

Inhoudsopgave

Deel I. Algemene begrippen van het vermogensrecht

Hoofdstuk 1. Vermogensrechten: persoonlijke en zakelijke rechten (p. 1)

Hoofdstuk 2. Bijzondere kenmerken van zakelijke rechten (p. 12)

Hoofdstuk 3. Zakelijke en persoonlijke rechtsvorderingen (p. 17)

Hoofdstuk 4. De vermogensleer (p. 19)

Hoofdstuk 5. Onderscheid tussen goederen (p. 22)

Deel II. Overeenkomsten inzake overdracht van eigendom

Hoofdstuk 1. Omschrijving, inhoud en bescherming van het eigendomsrecht (p. 45)

Hoofdstuk 2. Mede-eigendom en onverdeeldheid (p. 67)

Hoofdstuk 3. Koop (p. 90)

Hoofdstuk 4. Kanscontracten (p. 210)

Hoofdstuk 5. Wettelijke wijzen van eigendomsverkrijging (p. 226)

Deel III. Overeenkomsten inzake gebruik en genot van een goed

Hoofdstuk 1. Huur (p. 243)

Hoofdstuk 2. Lening (p. 324)

Hoofdstuk 3. Erfdienstbaarheden (p. 337)

Hoofdstuk 4. Recht van vruchtgebruik (p. 359)

Hoofdstuk 5. Recht van erfpacht (p. 380)

Hoofdstuk 6. Recht van opstal (p. 387)

Deel IV. Dienstenovereenkomsten

Inleiding: een overzicht van de dienstencontracten (p. 395)

Hoofdstuk 1. Aanneming (p. 400)

Hoofdstuk 2. Bewaargeving (p. 452)

Hoofdstuk 3. Lastgeving (p. 467)

Deel V. Vaststellingsovereenkomsten

Vaststellingsovereenkomsten (p. 489)

Over de reeks

Recht in kort bestek

De essentie van de reeks Recht in kort bestek bestaat erin dat een analyse wordt geboden van een bepaald vakgebied, ruim of eng gedefinieerd, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. De doelgroep is de niet-gespecialiseerde professional die wil kennismaken met de belangrijke krachtlijnen en principes in de materie. Voetnoten en bibliografie blijven daarom zeer beperkt. Daarom is dit concept “In kort bestek” ook uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten.
Elk deel in deze reeks geeft een praktisch en eenvoudig overzicht van een bepaald rechtsgebied. De reeks In Kort Bestek staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
Als u intekent voor de reeks, betaalt u 15% minder en krijgt u alle komende edities uit deze reeks toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks