Vermogensplanning & Het praktische nut van erfovereenkomsten

Dit boek ontleedt de mogelijke erfovereenkomsten aan de hand van een voorbeeldcasus, zodat voor iedere professioneel of particulier op een laagdrempelige en bevattelijke wijze duidelijk wordt hoe een erfovereenkomst in de praktijk zijn nut kan bewijzen, zowel burgerrechtelijk als fiscaal.

Auteur(s):
Kevin Desmet, Nicolas Lauwers
Reeks:
Vermogensplanning &
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2021 | xx + 212 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400013346


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In 2018 werd de erfovereenkomst in ons Belgische recht geïntroduceerd, hetgeen een enorme verrijking betekent binnen de wereld van de estate planning. Maar waarin manifesteert die verrijking zich dan? Welke erfovereenkomsten zijn er mogelijk en aan welke behoeften komen die dan wel tegemoet? Dit boek ontleedt elk van deze erfovereenkomsten aan de hand van een voorbeeldcasus, zodat voor iedere professioneel of particulier op een laagdrempelige en bevattelijke wijze duidelijk wordt hoe een erfovereenkomst in de praktijk haar nut kan bewijzen, zowel burgerrechtelijk als fiscaal.

Kevin Desmet en Nicolas Lauwers zijn beiden advocaat bij A.lex Advocaten en zijn reeds jaren gespecialiseerd in vermogensplanning en het verlenen van (fiscaal) advies aan ondernemingen. Beiden publiceren frequent hierover in gespecialiseerde tijdschriften en verzorgen van tijd tot tijd als spreker ook seminaries/tutorials over deze onderwerpen.

Inhoudsopgave

DEEL I. ERFOVEREENKOMSTEN – ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1. Verboden en toegelaten erfovereenkomsten (p. 1)

Hoofdstuk 2. Erfovereenkomsten – Algemene fiscale principes (p. 29)

DEEL II. DE WETTELIJK TOEGELATEN ERFOVEREENKOMSTEN

Hoofdstuk 1. Artikel 843/1 BW en de omvorming van schenkingen (p. 47)

Hoofdstuk 2. Artikel 845 BW – Bevoordeling van de kleinkinderen met akkoord van het kind: inbreng ten behoeve van een derde (generatiesprong) (p. 59)

Hoofdstuk 3. Artikel 858 BW – Erfovereenkomst met betrekking tot de inbrengwaarde van een schenking (p. 79)

Hoofdstuk 4. Artikel 858bis BW en de verzaking aan het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik van de langstlevende partner (p. 95)

Hoofdstuk 5. Artikel 918 BW en de verzaking tot inkorting door reservataire erfgenamen (p. 117)

Hoofdstuk 6. Artikelen 1075 t.e.m. 1080 BW – De ascendentenverdeling (p. 127)

Hoofdstuk 7. Artikel 1388, tweede lid BW – Het Valkeniersbeding (p. 139)

Hoofdstuk 8. Artikel 1100/1, § 4 BW: overeenkomsten onder bezwarende titel en onder bijzondere titel – Het beding van aanwas (p. 151)

Hoofdstuk 9. Artikel 1100/7 BW – De globale erfovereenkomst (p. 171)

Over de reeks

Vermogensplanning &

Bij intekening op de reeks ‘Vermogensplanning &’ geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven. Contacteer mail@intersentia.be

Eerder verschenen in deze reeks:
De impact van samenlevingsvormen
Verwerven van vastgoed via de vennootschap

Deze eerder verschenen werken vindt u nog terug op de website van Larcier.


Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: