Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 antwoorden

Deze uitgave verschaft zowel aan de professioneel als aan de leek aan de hand van vragen en antwoorden een praktisch inzicht in de technische materie van de successieplanning.
Auteur(s):
Mark Delboo, Sven Nelis
boek | verschenen | 1e editie
april 2010 | 0 + 192 blz.

Paperback
€ 38,50 € 55,-


ISBN 9789050959025

Inhoud

Het boek ‘Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 antwoorden’ verschaft de lezer aan de hand van vragen en antwoorden een praktisch inzicht in de technische materie van de successieplanning.
In een eerste deel wordt daarbij op accurate wijze het begrip schenking ontleed en wordt een overzicht gegeven van de juridische en fiscale mogelijkheden die de verschillende vormen van schenkingen en de eraan gekoppelde modaliteiten kunnen bieden.
In een tweede deel wordt uitvoerig ingegaan op het controle-instrument bij uitstek in het kader van een estate planning, de burgerlijke maatschap. Daarbij worden basisbeginselen van de maatschap helder en duidelijk verwoord, maar wordt tevens dieper ingegaan op minder voor de hand liggende vragen zoals o.a. de maatschap en onroerend goed en de maatschap en levensverzekeringen.
Aldus verschaft het boek zowel aan de professioneel als aan de leek een duidelijk inzicht in de mogelijkheden en grenzen van de combinatie van een schenking en een burgerlijke maatschap.
De auteurs zijn allen advocaat bij het advocatenkantoor Delboo Deknudt Advocaten, toonaangevend inzake advisering en procedures omtrent grote vermogens.
Mark Delboo is advocaat aan de balies van Kortrijk en Gent en geldt als een autoriteit inzake vermogensrecht en -fiscaliteit. Al 15 jaar adviseert hij Vlaanderens meest vermogende families bij de structurering van hun vermogen.
Guillaume Deknudt is advocaat aan de balies van Kortrijk en Brussel. Naast zijn ervaring in de vermogensplanning, is hij eveneens gespecialiseerd in erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke betwistingen rond grote vermogens. Hij is tevens verbonden aan de K.U. Leuven.
Sven Nelis is advocaat aan de balie van Brussel. Hij kan bogen op een zeer mooi academisch curriculum en won in 2007 de prestigieuze T.F.R.- prijs voor beste rechtsgeleerd fiscaal artikel.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.