Verkoopmanagement toegepast. Basisinzichten in verkooporganisatie, -management en - strategie

Het verkoopmanagementvak is niet meer wat het geweest is. Verkoopmanagement is een managementdiscipline die méér vereist dan verkopen. Verkoopmanagement is een managementdiscipline die méér vereist dan verkopen. Salesmanagement draagt ontegensprekelijk bij tot het realiseren van een succesvolle bedrijfsstrategie en vraagt heel wat managementkunde in de bedrijfsorganisatie.

Auteur(s):
Johan Vanhaverbeke
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | uitverkocht | 2e editie
september 2014 | x + 252 blz.

Paperback
€ 49,-


ISBN 9789400005143

Uitverkocht


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Het verkoopmanagementvak is niet meer wat het geweest is. Verkoopmanagement is een managementdiscipline die méér vereist dan verkopen. Salesmanagement draagt ontegensprekelijk bij tot het realiseren van een succesvolle bedrijfsstrategie en vraagt heel wat managementkunde in de bedrijfsorganisatie.

Het handboek Verkoopmanagement toegepast maakt naadloos de aansluiting met het strategisch en tactisch ‘marketing-denken en doen’. Het is een praktijkgerichte en gestructureerde handleiding om een adequate verkooporganisatie op te bouwen en te managen die aansluit bij de bedrijfsstrategie.

Het volledige commerciële managementspectrum komt aan bod. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten, people management, verkoopinformatiesystemen en de formulering van commerciële doelstellingen komen aan bod.

Het is een glashelder studieboek dat vooral de management- en bedrijfsstrategische invalshoeken van het verkoopmanagementvak behandelt. De jarenlange ervaring van de auteur in marketing- en verkoopmanagement wordt geïntegreerd in werkbare en praktijkgerichte professionele concepten. Het is vooral ook een werkboek dat aanzet om zelf aan de slag te gaan.

Voor docenten die dit handboek al verplicht lesmateriaal gebruiken, is er bovendien elektronisch les- en oefenmateriaal. Met behulp van een digitaal leerplatform kunt u de materie op een interactieve manier inoefenen. Via de website van Intersentia (www.intersentia-educatief.be) kunt u contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot dit Edumatic-oefenpakket.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

INLEIDING (p. 1)

DOEL EN OPZET VAN DIT HANDBOEK (p. 9)

HOOFDSTUK 1. CREËREN VAN EEN KLANT- EN MARKTGERICHTE ORGANISATIE (p. 21)

HOOFDSTUK 2. VERKOOPMANAGEMENT: EEN VERKENNEND OVERZICHT (p. 43)

HOOFDSTUK 3. DE OPDRACHT EN DE FUNCTIE VAN VERKOOP (p. 75)

HOOFDSTUK 4. VERKOOP: PLANNING, STRATEGIEËN EN DOELSTELLINGEN (p. 99)

HOOFDSTUK 5. VERKOOPPROGNOSES: DE HOEKSTEEN VAN OPERATIONEEL BEDRIJFSBEHEER (p. 119)

HOOFDSTUK 6. VERKOOPMANAGEMENTINFORMATIE (p. 141)

HOOFDSTUK 7. PLANNING VAN HET VERKOOPTEAM (p. 163)

HOOFDSTUK 8. BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN VAN VERKOOPMANAGEMENT (p. 183)

HOOFDSTUK 9. LEIDINGGEVEN AAN HET VERKOOPTEAM (p. 211)

BIJLAGE : HANDLEIDING VOOR HET UITWERKEN VAN EEN VERKOOPPLAN (p. 235)

Bibliografie (p. 245)

Trefwoordenregister (p. 249)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Iris Ruts (i.ruts@intersentia.be).


Doel en opzet van het handboek
626.51 kB
ppt Hoofdstuk 1
300.36 kB
ppt Hoofdstuk 2
235.15 kB
ppt Hoofdstuk 3
472.42 kB
ppt Hoofdstuk 4
292.04 kB
ppt Hoofdstuk 5
329.04 kB
ppt Hoofdstuk 6
218.21 kB
ppt Hoofdstuk 7
211.46 kB
ppt Hoofdstuk 8
260.43 kB
ppt Hoofdstuk 9
206.27 kB
Non-Disclosure Agreement
364.74 kB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks