Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen

Dit boek biedt een heldere en praktijkgerichte commentaar op de Wet Medische Ongevallen. Met bijdragen van H. Bocken, I. Boone, G. Jocqué, S. Lierman en T. Vansweevelt.
Editor(s):
Ingrid Boone, Steven Lierman
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
maart 2011 | xiii + 116 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400001695


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De Belgische wetgever heeft meer dan twintig jaar gezocht naar een oplossing voor het probleem van de medische fouten die de patiënt opzadelen met een zware bewijslast, een dure en tijdrovende procedure en onduidelijkheden om de juiste zorgverlener tot vergoeding aan te spreken.
Daarnaast moest de wetgever ook een alternatief vinden voor de medische ongevallen waarbij geen sprake is van aansprakelijkheid van een zorgverlener, maar waar het toch billijk zou zijn om de benadeelden te vergoeden. De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg beoogt een oplossing te bieden voor deze problemen.
Als gevolg van deze wet zal de vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen voortaan volgens een geheel nieuwe procedure verlopen. In plaats van een gerechtelijke procedure (die nog wel mogelijk blijft) geeft de wet voorrang aan een administratieve procedure, te voeren voor een Fonds voor Medische Ongevallen. Dit fonds zal op basis van een deskundigenonderzoek uitmaken of er sprake is van aansprakelijkheid van een zorgverlener dan wel van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid. Op grond daarvan zal dan worden bepaald wie de patiënt zal vergoeden: de aansprakelijkheidsverzekeraar van de zorgverlener of het Fonds voor Medische Ongevallen.
Dit boek biedt een heldere en praktijkgerichte commentaar op de Wet Medische Ongevallen.
Met bijdragen van I. Boone, G. Jocqué, S. Lierman, T. Vansweevelt en D. Verhoeven.

‘Dit boek, dat een heldere analyse van de wet van 31 maart 2010 bevat, is dan ook een nuttig instrument, zowel voor de verzekeringssector als voor (vertegenwoordigers van ) zorgverleners en patiënten.’
Melissa Thirion in Tijdschrift voor Verzekeringen, nr. 375, juni 2011.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

De Wet Medische Ongevallen: de krachtlijnen, de filosofie en het toepassingsgebied (p. 1)

Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor Medische Ongevallen (p. 39)

De verhouding tussen het aansprakelijkheidsrecht en de vergoeding door het Fonds voor Medische Ongevallen (p. 61)

Het Fonds voor Medische Ongevallen (p. 85)

Verslag Studieavond Wet Medische Ongevallen (p. 107)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: