Vereffening-verdeling in rechtspraak

Dit werk bundelt de meest in het oog springende rechtspraak rond Vereffening-Verdeling van de laatste twee jaar, gegroepeerd rond een aantal topics, zoals proces- en bewijsrechtelijke perikelen, vereffening en verdeling na echtscheiding/relatiebreuk en na overlijden en schenkingen en testamenten.

Editor(s):
Bart Van Den Bergh
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | 170 blz.

Paperback
€ 86,-


ISBN 9789400011939

Inhoud

Het familiaal vermogensrecht is een rechtstak die menig rechtspracticus bezig houdt. Tegelijk is het een materie die ook elke burger rechtstreeks aanbelangt. Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een overlijden en niet zelden roept deze gebeurtenis ook familiale betwistingen in het leven. Ook de financiële afwikkeling van afgebroken relaties, onder de vorm van een huwelijk of een minder georganiseerde wijze van partnerschap (feitelijke of wettelijke samenwoonst), maken deel uit van de dagelijkse realiteit. Heel wat vermogenstransfers binnen familiale context vinden plaats ingevolge een schenking of een testament, zodat ook deze giften hun plaats verdienen in dit werk.

De rechtspraak houdt de vinger aan de pols van de rechtsontwikkeling. Dit werk bundelt daarom de meest in het oog springende arresten inzake familiaal vermogensrecht en in het bijzonder inzake de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling van de laatste jaren. De rechtspraak van de hoven van beroep van Antwerpen, Brussel en Gent wordt gegroepeerd rond een aantal topics, zoals proces- en bewijsrechtelijke perikelen, vereffening en verdeling na echtscheiding/relatiebreuk en na overlijden en schenkingen en testamenten.

Het werk biedt een praktisch gegroepeerd inzicht in de visie van deze 3 hoven over een aantal thema's, zoals o.a. de verzekeringsgift, de onsplitsbaarheid van het verdelingsgeschil, de ascendentenverdeling en de huwelijksvermogensrechtelijke vergoedingsrekeningen. Enkele arresten zijn bovendien voorzien van een duidende noot.
Enkele arresten zijn voorzien van een korte duidende noot, van de hand van Nathalie Labeeuw, Thalia Kruger en Bart Van den Bergh.

Bart Van den Bergh (editor) is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en wetenschappelijk medewerker bij UHasselt.

Inhoudsopgave

Vereffening-verdeling na echtscheiding en relatiebreuk (p. 7)

Vereffening-verdeling na overlijden (p. 22)

Schenkingen en testamenten (p. 65)

Vereffening-verdeling: proces- en bewijsrechtelijke aspecten (p. 134)

Vereffening-verdeling: internationaalrechtelijke aspecten (p. 155)