Vennootschapsrecht toegepast (vierde editie)

De student doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap, van de oprichting tot de vereffening. De meeste aandacht gaat naar de nv en de bvba, maar ook de andere vennootschapsvormen, zoals vof, Comm.V, cvoa, cvba en Comm.VA worden summier voorgesteld.
Auteur(s):
Jean Pierre Vincke, Roosmarijn Smits
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 4e editie
augustus 2016 | xvi + 258 blz.

Paperback
€ 29,-


ISBN 9789400007154


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 29,-

Inhoud

De lezer doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap, van de oprichting tot de vereffening.

De inhoud van deze grondig herwerkte editie is volledig aangepast aan de wet van 18 december 2015 en aangevuld met extra casussen.

De meeste aandacht gaat naar de NV en de BVBA (met inbegrip van de EBVBA en de BVBA Starter of S-BVBA), maar ook de andere vennootschapsvormen, zoals V.O.F., Comm.V, CVOA, CVBA en Comm.VA worden summier voorgesteld.

Tevens maakt de lezer kennis met de rapporteringsverplichtingen van vennootschappen, terwijl hij ook wordt ingeleid in een reeks bijzondere situaties, zoals herstructureringen of geschillenregelingen. Daarnaast geeft dit boek ook de basisprincipes van de vzw-wetgeving weer.

Door middel van casussen en praktische toepassingen ontdekt de student het belang van statutaire clausules, verslagen en andere formaliteiten. Ook voor wie reeds in het beroepsleven staat en kennis wil maken met het vennootschapsrecht, biedt dit boek een grondige inleiding.

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het elektronische oefenpakket. Met behulp van ons digitale leerplatform kunnen docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten inoefenen.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

1. Wettelijke context (p. 1)

2. Vennootschap (p. 3)

3. De betrokkenen - in het kort (p. 21)

4. De effecten (p. 23)

5. Oprichting (p. 37)

6. De bestuursorganen (p. 61)

7. Rapportering (p. 93)

8. De commissaris (p. 105)

9. De algemene vergadering van de aandeelhouders (p. 113)

10. De algemene vergadering van de obligatiehouders (p. 159)

11. Herstructureringen (p. 161)

12. Omzetting van een vennootschap (p. 175)

13. Ontbinding en vereffening van de vennootschap (p. 179)

14. Geschillenregeling (p. 189)

15. De minder courante vennootschapsvormen (p. 197)

16. De vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (p. 205)

17. De verenigingen (p. 207)

Bijlagen (p. 231)

Trefwoordenregister (p. 255)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


PPT editie 4
12.86 MB
Casussen
567.81 kB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: