Van lichaam naar lichaamsmateriaal

Na een algemene schets van de problematiek en op basis van een rechtsvergelijkend onderzoek, brengt dit boek oplossingen naar voren i.v.m. het statuut van en de zeggenschap over lichaamsmateriaal. In een laatste deel wordt een concrete regeling voor het nader gebruik van lichaamsmateriaal en een model-informatiebrochure en toestemmingsformulier uitgewerkt.

Auteur(s):
Caroline Trouet
boek | verschenen | 1e editie
januari 2003 | xxviii + 590 blz.

Paperback
€ 150,-


ISBN 9789050952743

Inhoud

Het gebruik van menselijke cellen en weefsels in de geneeskunde neemt gestaag toe. Lichaamsmateriaal afgescheiden in het kader van een medische behandeling wordt steeds vaker bewaard zodat het later voor andere doelen kan worden gebruikt (b.v. wetenschappelijk onderzoek). Dit nader gebruik van lichaamsmateriaal confronteert het recht met heel wat nieuwe vragen. Waar voorheen in het medisch recht de aandacht vooral uitging naar het lichaam en de lichamelijke integriteit, treedt nu het lichaamsmateriaal als dusdanig op de voorgrond. Wat is het statuut van dat lichaamsmateriaal, heeft de bron van het lichaamsmateriaal zeggenschap over wat er met dat lichaamsmateriaal gebeurt, mag lichaamsmateriaal verkocht worden, hoe wordt de privacy van de bron beschermd, onder welke voorwaarden mogen artsen lichaamsmateriaal gebruiken dat jaren geleden werd bewaard?
Na een algemene schets van de problematiek en op basis van een rechtsvergelijkend onderzoek, brengt dit boek oplossingen naar voren i.v.m. het statuut van en de zeggenschap over lichaamsmateriaal. In een laatste deel wordt een concrete regeling voor het nader gebruik van lichaamsmateriaal en een model-informatiebrochure en toestemmingsformulier uitgewerkt.
Op die manier wil het boek zowel juristen als artsen de nodige houvast bieden bij vragen uit de praktijk.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.